JO valde

Dāvis Melnalksnis

Valdes priekšsēdētājs

Izglītība

Studējis Rīgas Tehniskajā universitātē, iegūstot profesionālo bakalaura grādu reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā. Studējot RTU, ir iegūts arī profesionālais maģistra grāds ekonomikā.

Pieredze

Salacgrīvas novada domes deputāts no 2017. gada līdz 2021. gadam. Limbažu novada domes deputāts un Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieks no 2021. gada. Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja vietnieks no 2021. gada.

Vēstījums

LRA Jaunatnes organizācija jauniešiem sniedz iespēju līdzdarboties un iesaistīties politiskajos procesos, veicinot jaunatnes izpratni par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipiem. Vienmēr esmu uzsvēris, ka ikviena ideja vai priekšlikums par pašvaldībā vai valstī notiekošo ir svarīgs, jo tas, kā mēs veidojam savu apkārtējo vidi, ir mūsu pašu rokās. Tādēļ dalība LRA JO ir lieliska iespēja iesaistīties, paust savu viedokli un risināt ar jaunatni saistītus jautājumus.

 

Citi JO valdes locekļi

Rūdolfs Kudļa

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Alma Brinkmane

Valdes locekle

Matīss Kempe

Valdes loceklis

Aivars Bačkurs

Valdes loceklis

Gustavs Kilbloks

Valdes loceklis