JO valde

Matīss Kempe

Valdes loceklis

Izglītība

Studējis Rīgas Tehniskajā universitātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu ar inženiera kvalifikāciju siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās. Turpina profesionālās maģistra studijas RTU pilsētu un reģionu inženierekonomikā.

Pieredze

Jelgavas novada Būvvaldes vadītāja vietnieks. Papildus vieslektors vairākās augstākās un profesionālās izglītības iestādēs – RISEBA, Turība, Rīgas Tehniskā koledža u.c.

Vēstījums

Veidot izglītotu un aktīvu jaunatnes politiku, kas sakņojas tradicionālajā Eiropas vērtību sistēmā.

Vēlos redzēt, kā no mūsu vidus izaug jaunie līderi!

Citi JO valdes locekļi

Dāvis Melnalksnis

Valdes priekšsēdētājs

Rūdolfs Kudļa

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Alma Brinkmane

Valdes locekle

Gustavs Kilbloks

Valdes loceklis