LRA valde

Dagnis Straubergs

Valdes loceklis. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs.

Politiskā pieredze

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs. Salacgrīvas Ostas valdes priekšsēdētājs. Zemkopības ministrijas Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs. Latvijas Piekrastes Pašvaldību Apvienības valdes priekšsēdētājs. Finanšu ministrijas Eiropas Savienības  struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas loceklis. Eiropas Zivsaimniecības Fonda Uzraudzības komitejas loceklis. Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes loceklis. Salacgrīvas Jauniešu biznesa plānu konkursa projekta komisijas priekšsēdētājs. Ainažu Brīvprātīgās Ugunsdzēsēju biedrības biedrs. Jahtkluba “Kuivižu Jahtklubs” dibinātājs.

Rīgas Plānošanas Reģiona padomes priekšsēdētājs (2014.-2017.). Limbažu rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks (2007.-2009.). Politiskās partijas “Reģionu Alianse” priekšsēdētājs (2018.-2020.). Ukrainas Gada balvas  “Interjers un Dizains” žūrijas komisijas loceklis (2010.). Pilotprojekta „Limbažu rajona attīstība un teritoriālplāns”  „VIA BALTICA” vadītājs, sadarbībā ar „Soil&Water” (Somija) (1998.-2000.)

Motivācijas vēstījums

Esmu pārliecināts, ka plaukstoši, dzīvi novadi un pilsētas ar augošu saimniecisku ietekmi ir mūsu nākotne. Politiskā pašapziņa, sava novada piederība un dzimtas saknes rada cilvēkos izpratni par savu nozīmi un spēju pašiem ietekmēt savu apkārtni. Un kopā mēs varam radīt Latviju bez nomalēm, varam veidot tādu Latviju, kas dod kopēju vēstures, identitātes un piederības sajūtu. Dzīve ārpus pilsētas kļūs par rītdienas iespēju un izvēli.

Citi LRA valdes locekļi

Edvards Smiltēns

Valdes priekšsēdētājs. Rīgas domes vicemērs.

Jānis Vilnītis

Valdes loceklis. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs.

Rūdolfs Kudļa

Valdes loceklis,
Ogres novads.

Dainis Liepiņš

Valdes loceklis,
Ozolnieku novads

Andrejs Ence

Valdes loceklis. Babītes novada domes deputāts.

Juris Viļums

Valdes loceklis. Biedrības "Latgaliešu kultūras biedrība" vadītājs.

Guntis Gladkins

Valdes loceklis. Vidzemes partijas valdes priekšsēdētāja vietnieks