Nodaļu vadītāji

Evija Keisele

Limbažu novada nodaļas vadītāja.

Pieredze

Evijai ir profesionālais  maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā un bakalaura grāds pedagoģijā. Kopš 2017.gada līdz 2021. gadam Evija bija Salacgrīvas novada  domes priekšsēdētāja vietniece  izglītības, kultūras sporta un jaunatnes jautājumos. Brīvajā laikā Evija dzied amatriemākslas kolektīvos un Salacgrīvas vokālajā ansamblī “ Dziedātprieks”, kā arī Liepupes jauktajā korī “ Pernigele”.

Motivācijas vēstījums

Man rūp gan mūsu Limbažu novads, gan Latvijas attīstība kopumā. Kvalitatīva izglītība ir visa pamats. Kā mamma, kas audzina trīs dēlus zinu, ka izglītība ir tā, kur žēlot līdzekļus nav pieļaujami. Stiprs Limbažu novads, stipra Latvija!

Citi nodaļu vadītāji

Normunds Līcis

Saulkrastu novada nodaļas vadītājs.

Guntis Kalniņš

Bauskas novada nodaļas vadītājs.

Juris Krūze

Ādažu novada nodaļas vadītājs.

Rūdolfs Kudļa

Ogres novada nodaļas vadītājs.

Andis Damlics

Ķekavas novada nodaļas vadītājs.

Terēza Luksa

Ropažu novada nodaļas vadītāja.

Normunds Meinards

Jūrmalas nodaļas vadītājs.

Gatis Teilis

Madonas novada nodaļas vadītājs.

Agnese Meija

Mārupes novada nodaļas vadītāja.

Egils Kurpnieks

Cēsu novada nodaļas vadītājs.

Edvards Smiltēns

Rīgas nodaļas vadītājs.

Andis Caunītis

Gulbenes novada nodaļas vadītājs.

Varis Krūmiņš

Jelgavas reģionālās nodaļas vadītājs.

Aivars Fomins

Alūksnes novada nodaļas vadītājs

Agnese Černoborova

Salaspils novada nodaļas vadītāja

Ringolds Arnītis

Valmieras novada nodaļas vadītājs

Aivars Bačkurs

Dagdas un Krāslavas nodaļas vadītājs

Juris Viļums

Rēzeknes nodaļas vadītājs