Nodaļu vadītāji

Evija Keisele

Pieredze

Evijai ir profesionālais  maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā un bakalaura grāds pedagoģijā. Kopš 2017.gada līdz 2021. gadam Evija bija Salacgrīvas novada  domes priekšsēdētāja vietniece  izglītības, kultūras sporta un jaunatnes jautājumos. Brīvajā laikā Evija dzied amatriemākslas kolektīvos un Salacgrīvas vokālajā ansamblī “ Dziedātprieks”, kā arī Liepupes jauktajā korī “ Pernigele”.

Motivācijas vēstījums

Man rūp gan mūsu Limbažu novads, gan Latvijas attīstība kopumā. Kvalitatīva izglītība ir visa pamats. Kā mamma, kas audzina trīs dēlus zinu, ka izglītība ir tā, kur žēlot līdzekļus nav pieļaujami. Stiprs Limbažu novads, stipra Latvija!

Citi nodaļu vadītāji

Normunds Līcis

Saulkrastu novada mērs.

Dainis Liepiņš

Jelgavas novada domes deputāts.

Guntis Kalniņš

Bauskas novada domes deputāts.

Juris Krūze

Ādažu novada nodaļas vadītājs.

Rūdolfs Kudļa

Ogres novada nodaļas vadītājs.

Andis Damlics

Ķekavas novada nodaļas vadītājs.

Kārlis Knēziņš

Ropažu novada nodaļas vadītājs.

Jānis Voins

Jūrmalas nodaļas vadītājs.

Gatis Teilis

Madonas novada nodaļas vadītājs.

Agnese Meija

Mārupes novada nodaļas vadītāja.

Egils Kurpnieks

Cēsu novada nodaļas vadītājs.

Edvards Smiltēns

Rīgas nodaļas vadītājs