Reģionālie līderi

Dagnis Straubergs

Limbažu novada mērs.

Pieredze

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs. Salacgrīvas Ostas valdes priekšsēdētājs. Zemkopības Ministrijas Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs. Latvijas Piekrastes Pašvaldību Apvienības valdes priekšsēdētājs. Finanšu ministrijas Eiropas Savienības  struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas loceklis. Eiropas Zivsaimniecības Fonda Uzraudzības komitejas loceklis. Zemkopības Ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes loceklis. Salacgrīvas Jauniešu biznesa plānu konkursa projekta komisijas priekšsēdētājs. Ainažu Brīvprātīgās Ugunsdzēsēju biedrības biedrs. Jahtkluba Kuivižu Jahtklubs dibinātājs.

Rīgas Plānošanas Reģiona padomes priekšsēdētājs (2014.-2017.). Limbažu rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks (2007.-2009.). Politiskās partijas Reģionu Alianse partijas priekšsēdētājs (2018.-2020.). Ukrainas Gada Balva  Interjers un Dizains žūrijas komisijas loceklis (2010.). Pilotprojekta „Limbažu rajona attīstības un Teritoriālplāns”  „VIA BALTICA” vadītājs, sadarbībā ar „Soil &Water” (Somija) (1998.-2000.)

Motivācijas vēstījums

Esmu pārliecināts, ka plaukstoši, dzīvi novadi un pilsētas ar augošu saimniecisku ietekmi ir mūsu nākotne. Politiskā pašapziņa, sava novada piederība un dzimtas saknes rada cilvēkos izpratni par savu nozīmi un spēju pašiem ietekmēt savu apkārtni. Un kopā mēs varam radīt Latviju bez nomalēm, varam veidot tādu Latviju, kas dod kopēju vēstures, identitātes un piederības sajūtu. Dzīve ārpus pilsētas kļūs par rītdienas iespēju un izvēli.

Citi reģionu līderi

Normunds Līcis

Saulkrastu novada mērs.

Dainis Liepiņš

Jelgavas novada domes deputāts.

Guntis Kalniņš

Bauskas novada domes deputāts.

Juris Krūze

Ādažu novada nodaļas vadītājs.

Rūdolfs Kudļa

Ogres novada nodaļas vadītājs.

Andis Damlics

Ķekavas novada nodaļas vadītājs.

Kārlis Knēziņš

Ropažu novada nodaļas vadītājs.

Jānis Voins

Jūrmalas nodaļas vadītājs.

Gatis Teilis

Madonas novada nodaļas vadītājs.