Reģionālie līderi

Dagnis Straubergs

Alojas, Limbažu, Salacgrīvas nodaļas vadītājs.

Pieredze

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs. Salacgrīvas Ostas valdes priekšsēdētājs. Zemkopības Ministrijas Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs. Latvijas Piekrastes Pašvaldību Apvienības valdes priekšsēdētājs. Finanšu ministrijas Eiropas Savienības  struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas loceklis. Eiropas Zivsaimniecības Fonda Uzraudzības komitejas loceklis. Zemkopības Ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes loceklis. Salacgrīvas Jauniešu biznesa plānu konkursa projekta komisijas priekšsēdētājs. Ainažu Brīvprātīgās Ugunsdzēsēju biedrības biedrs. Jahtkluba Kuivižu Jahtklubs dibinātājs.

Rīgas Plānošanas Reģiona padomes priekšsēdētājs (2014.-2017.). Limbažu rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks (2007.-2009.). Politiskās partijas Reģionu Alianse partijas priekšsēdētājs (2018.-2020.). Ukrainas Gada Balva  Interjers un Dizains žūrijas komisijas loceklis (2010.). Pilotprojekta „Limbažu rajona attīstības un Teritoriālplāns”  „VIA BALTICA” vadītājs, sadarbībā ar „Soil &Water” (Somija) (1998.-2000.)

Motivācijas vēstījums

Esmu pārliecināts, ka plaukstoši, dzīvi novadi un pilsētas ar augošu saimniecisku ietekmi ir mūsu nākotne. Politiskā pašapziņa, sava novada piederība un dzimtas saknes rada cilvēkos izpratni par savu nozīmi un spēju pašiem ietekmēt savu apkārtni. Un kopā mēs varam radīt Latviju bez nomalēm, varam veidot tādu Latviju, kas dod kopēju vēstures, identitātes un piederības sajūtu. Dzīve ārpus pilsētas kļūs par rītdienas iespēju un izvēli.

Citi reģionu līderi

Kārlis Knēziņš

Garkalnes, Ropažu, Stopiņu, Vangažu nodaļas vadītājs.

Rūdolfs Kudļa

Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma nodaļas vadītājs.

Andis Damlics

Ķekavas nodaļas vadītājs, nodaļas valdes priekšsēdētājs.

Juris Krūze

Ādažu un Carnikavas nodaļas vadītājs.

Dainis Liepiņš

Jelgavas reģiona nodaļas vadītājs.

Guntis Kalniņš

Vecumnieku novada domes priešsēdētājs, nodaļas vadītājs.

Normunds Līcis

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs, nodaļas vadītājs

Jānis Voins

Jūrmalas nodaļas vadītājs

Gatis Teilis

Madonas novada domes deputāts, nodaļas vadītājs.