Rīgas domes deputāti

Citi Rīgas domes deputāti

Ieva Brante

Sociālo jautājumu komiteja.
Mājokļu un vides komiteja.