Viedokļi

Kvalitatīvs izglītības piedāvājums visos vecumposmos

Autors: Česlavs Batņa, Ādažu vidusskolas direktors

Izglītības nozarē šobrīd ir iestājusies krīze. Pedagogu atalgojuma jautājumi, kas ir cieši saistīti ar pedagogu vakancēm un kvalitatīvu izglītības procesu, rada vēl līdz šim nepieredzētu pedagogu personālresursu iztrūkumu. Tāpat Covid19 pandēmija ir atstājusi lielu ietekmi ne tikai uz skolēnu zināšanām, bet arī pasliktinājusi bērnu fizisko veselību.

Lai uzlabotu darba apstākļus izglītības nozarē strādājošiem, kā arī nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu ir nepieciešams bāzes finansējuma palielinājums un darba slodzes sabalansēšana.

Izglītības nozares prioritāte ir kvalitatīvs izglītības piedāvājums visos vecumposmos.

Lai to nodrošinātu ir nepieciešams īstenot sekojošo:

  1. Konkurētspējīgs pedagogu atalgojums visos izglītības līmeņos, t.sk. augstākās izglītības iestādēs;
  2. Saskaņots izglītības iestāžu tīkls visā Latvijas teritorijā ar garantētu valsts finansējumu;
  3. Inovatīvu izglītības programmu individuāls piedāvājums;
  4. Alternatīvās pedagoģijas izglītības un iekļaujošās izglītības normatīvais regulējums.


Ceslavs_Batna

 

Pasaule mainās – ejam laikmetam līdzi!

Janas Muižnieces, LRA Rīgas nodaļas vadītāja vietnieces, sociālās drošības ekspertes intervija ar Tereziju Mackari, biedrības “RASA” valdes priekšsēdētāju. RASA ir ūdens lāse uz augiem un RASA ir arī abreviatūra biedrībai – Rīgas Aktīvo senioru alianse. Kas abām vārda nozīmēm ir kopīgs? Abas spoguļo Dzīves spirgtumu, sākumu jaunai dienai, jaunam ciklam. Jā, tā pavisam droši varu […]

Jaunieši vēlas pārmaiņas. Pētījums un secinājumi.

Autori: Jana Muižniece: LRA Rīgas nodaļas vadītāja vietniece, sociālās drošības eksperte; Alma Brinkmane: Jaunatnes politikas eksperte, Ādažu vidusskolas direktora vietniece; Rūdolfs Kudļa: LRA valdes loceklis, LRA jaunatnes organizācijas vadītājs, Ogres novada pašvaldības domes deputāts. Jaunieši vēlas pārmaiņas. Pētījumu dati liecina, ka jauniešu aktivitāte vēlēšanās ir ļoti zema (40%). Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene, izzinot savu […]