Viedokļi

Kvalitatīvs izglītības piedāvājums visos vecumposmos

Autors: Česlavs Batņa, Ādažu vidusskolas direktors

Izglītības nozarē šobrīd ir iestājusies krīze. Pedagogu atalgojuma jautājumi, kas ir cieši saistīti ar pedagogu vakancēm un kvalitatīvu izglītības procesu, rada vēl līdz šim nepieredzētu pedagogu personālresursu iztrūkumu. Tāpat Covid19 pandēmija ir atstājusi lielu ietekmi ne tikai uz skolēnu zināšanām, bet arī pasliktinājusi bērnu fizisko veselību.

Lai uzlabotu darba apstākļus izglītības nozarē strādājošiem, kā arī nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu ir nepieciešams bāzes finansējuma palielinājums un darba slodzes sabalansēšana.

Izglītības nozares prioritāte ir kvalitatīvs izglītības piedāvājums visos vecumposmos.

Lai to nodrošinātu ir nepieciešams īstenot sekojošo:

  1. Konkurētspējīgs pedagogu atalgojums visos izglītības līmeņos, t.sk. augstākās izglītības iestādēs;
  2. Saskaņots izglītības iestāžu tīkls visā Latvijas teritorijā ar garantētu valsts finansējumu;
  3. Inovatīvu izglītības programmu individuāls piedāvājums;
  4. Alternatīvās pedagoģijas izglītības un iekļaujošās izglītības normatīvais regulējums.


Ceslavs_Batna

 

Apkures sezona. Vai būs pieejams izvēlētais resurss un kāda būs cena?

Autors: Jana Muižniece, sociālās drošības eksperte. Tuvojas gada skaistākie svētki, kad daba sevi atvērs savā pilnbriedā, lai pēc tam jau briedinātu savus augļus rudens ražai. Pierasts un rimts  dabas cikls, ja vien šoreiz fonā mums nebūtu neziņa un uztraukums par gaidāmo apkures sezonu. Dzīvojam mēs mērenajā klimata joslā, kur apkures sezona ir 8 – 9 mēneši, […]

Bērns kā nācijas pamatvērtība

Autors: Ārija Martukāne, sociālo jautājumu eksperts ar 30 gadu pieredzi. Kā eksperts piedalījusies deinstitucionalizācijas plāna izstrādē Latvijā, 14 gadus vada profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze”. No 2006. gada piedalās ministriju organizētajās darba grupās, kurās tiek skartas bērnu intereses un tiesības, kā arī izstrādāta ģimeņu politika. No 2016. gada darbojas projektā “Latvijas bērnu labklājības tīkls”. Galvenās tēzes: […]