Par jaunatnes organizāciju

LRA JO darbības pamatmērķi:

  • Veicināt jaunatnes iesaisti politiskos procesos un, lai tā līdzdarbotos valstiskuma stiprināšanā, izturoties atbildīgi pret sevi, citiem, nākamajām paaudzēm un dabu.
  • Iedrošinājums un iespējas uzņēmīgajiem sava ceļa sācējiem. Lai katrs justos valstij un sabiedrībai iederīgs, noderīgs un vajadzīgs, rūpētos par sabiedrības kopējo labumu.
  • Iestāties par demokrātiskām vērtībām, tiesiskumu un solidaritāti, kultivējot eiropeiskās identitātes attīstību līdzās nacionālajai, kā arī dot iespēju jauniešiem līdzdarboties politikas norisēs un gūt darba pieredzi, veicot brīvprātīgā pienākumus.
  • Veicināt jaunatnes izpratni par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipiem.
  • Formulēt jauniešu viedokli un priekšlikumus dažādos politiskos jautājumos un piedāvāt tos partijai, partijas struktūrvienībām un, saskaņojot to ar partiju, arī citām institūcijām.
  • Veicināt jauniešu izglītošanu un iesaisti politikas veidošanā Latvijas reģionos.

 

Pievienojies mums! – spied TE