Par jaunatnes organizāciju

LRA JO darbības pamatmērķi:

  • sniegt jauniešiem iespēju līdzdarboties un iesaistīties politiskajos procesos.
  • veicināt jaunatnes izpratni par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipiem.
  • iestāties par demokrātiskām vērtībām, tiesiskumu un solidaritāti, veicinot nacionālās identitātes attīstību, kā arī dot iespēju gūt darba pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu.

 

LRA JO darbības uzdevumi:

  • nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas.
  • apkopot jauniešu viedokli un priekšlikumus dažādos politiskos jautājumos un piedāvāt tos partijai, partijas struktūrvienībām un, saskaņojot to ar partiju, arī citām institūcijām.
  • risināt ar jaunatni saistītus jautājumus, izvērtējot jauniešu intereses, tiesības, vajadzības un iespējas.
  • veicināt jauniešu izglītošanu un iesaisti politikas veidošanā visos Latvijas reģionos.

 

  • Formulēt jauniešu viedokli un priekšlikumus dažādos politiskos jautājumos un piedāvāt tos partijai, partijas struktūrvienībām un, saskaņojot to ar partiju, arī citām institūcijām.
  • Veicināt jauniešu izglītošanu un iesaisti politikas veidošanā Latvijas reģionos.

 

Pievienojies mums! – spied TE