Ziedojumi

Ziedojumu apjomu nosaka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 3. un 4.pants.

Likums skatāms šeit.

Politiskās partijas biedra iestāšanās, biedru naudas iemaksu un ziedojumu kopējais apmērs vienai politiskajai organizācijai kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas.

Ziedojumus politiskā partijas, ievērojot šā likuma 6.pantā minētos ierobežojumus, var pieņemt no:

1) Latvijas pilsoņiem;

2) Personām, kurām ir tiesības saņemt LR nepilsoņa pasi.

Fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai kalendārā gada laikā var veikt ziedojumu, kas nepārsniedz 20 minimālo mēnešalgu apmēru.

KNAB 45 dienu laikā veic sākotnējo pārbaudi par ziedojumu atbilstību šā likuma prasībām.

Ziedojums uzskatāms par pieņemtu, ja politiskā organizācija 75 dienu laikā pēc tā saņemšanas to nav atdevusi atpakaļ ziedotājam.

 

Rekvizīti

Politiskā partija
“Latvijas Reģionu Apvienība”
Reģ. Nr.: 40008303741
Adrese: Mazā Smilšu iela 12-3, Rīga, LV-1050
Konts: LV66 PARX 0023792340001
Bankas kods: PARXLV22
Banka: AS Citadele banka