JO valde

Rūdolfs Kudļa

Jaunatnes organizācijas vadītāja pienākuma izpildītājs