Rīgas domes deputāti

Ieva Brante

Sociālo jautājumu komiteja. Mājokļu un vides komiteja.

Valdis Gavars

Mājokļu un vides komiteja. Pilsētas attīstības komiteja.