Jaunumi

Ādažu novads – magnēts iedzīvotājiem un uzņēmējiem

Cienījamie novadnieki,

Latvijas Reģionu Apvienības Ādažu un Carnikavas komanda piedāvā jums savu enerģiju un prasmes, un lūdz jūsu mandātu savas apņēmības īstenošanai!

Mūsu komanda iestājas par kopīgām vērtībām un vienlīdzīgām, taisnīgām iespējām visiem iedzīvotājiem.

Mums ir ambīcijas turpināt veidot savu apvienoto novadu par izcilu dzīves, darba un atpūtas telpu:

  • lielo Ādažu novadu turpināt veidot par iedzīvotāju pārvaldītu novadu. Ar iedzīvotāju tiešu līdzdalību veidosim demokrātisku platformu, kurā iedzīvotāji var piedalīties katrai ielai vai katram ciemam nozīmīgu jautājumu risināšanā. Mobilizēsim un motivēsim iedzīvotājus, atbalstot sabiedriska labuma iniciatīvas, lai ciematos būtu vairāk apgaismotu ielu ar bezputekļu segumu, lai veidotu pulcēšanās un atpūtas vietas, lai ierīkotu pilsētas ūdeni vai kanalizāciju, lai cilvēki pazītu un saprastu kaimiņus, sajustu viņu atbalstošo plecu. Spēks ir kopienā!
  • mūsu novadā attīstīt un izveidot vienotu izglītības telpu, nodrošinot visiem novada bērniem vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo – Carnikavā vai Ādažos, sākot ar bērnudārzu pieejamību un beidzot ar izcilu vidusskolu. Izglītības kvartālam Carnikavā jānodrošina izcila pamatizglītība un plašs piedāvājums pēcstundu aktivitātēm mūzikā, mākslā, sportā, interešu izglītībā un tehniskajā jaunradē. Bērni ir mūsu nākotne!
  • savienot mūsu novada ciemus un pilsētas, savienot savā starpā un ar Rīgu. Savienot zaļi un videi draudzīgi. Lai bērnu un ģimenes locekļu aizvešana ar savu mašīnu kļūtu par ģimeniskas kopābūšanas iespēju un ne ikdienas dzīves nepieciešamību. Ādažus, Carnikavu un apvienotā novada ciemus savienosim ar regulāru sabiedriskā transporta satiksmi vienotajā maršrutu tīklā  – jaunveidoto novada iekšējo tīklu apvienojot ar Ādažu–Carnikavas atspoles autobusa un vilcienu un piepilsētas autobusu pārvadājumu iespējām. Bet starp lielākajiem novada ciemiem būvēsim drošas zaļās satiksmes ceļus un noteikti uz skolām, lai skolēni var ar kājām vai velosipēdu nokļūt skolā. Zaļāki transporta savienojumi ir mūsu veselīgas elpošanas pamats.
  • saglabāsim dabisko vidi un dabas vērtības. Palielināsim sakopto teritoriju īpatsvaru visos novada ciemos. Saudzēsim mežus visā novadā iedzīvotāju atpūtai – no Kalngales līdz Lilastei, no Garkalnes un Atariem līdz Kadagai. Veidosim drošu un sakārtotu vidi – labiekārtotas takas, gājēju celiņus, apgaismojumu, automašīnu stāvlaukumus, atkritumu novietnes. Dabas vide nav greznība, bet izdzīvošanas nepieciešamība un atbildība pret nākotnes paaudzēm.
  • NĪN nedrīkst izputināt novada iedzīvotājus. Mēs iestājamies par NĪN atlaidēm apvienotajā novadā deklarētajiem zemes īpašniekiem, kā tas ir bijis Ādažos līdz šim. Bet samaksāto nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus lietosim teritorijas labiekārtošanai.
  • sekmēsim uzņēmējdarbības paplašināšanos. Jaunas darba vietas un ienākumu gūšanas iespējas novada iedzīvotājiem tepat novadā tik ļoti samazinātu ceļā pavadīto laiku un atmosfērā izmestus sārņus un enerģiju. Produktīvs darbs ir mūsu labklājības pamats.
  • priecāsimies, ka seniori ar savu dzīves pieredzi joprojām ir ar mums. Turpināsim atbalstīt seniorus, cenšoties samazināt atstumtības un vientulības riskus. Senioriem un skolēniem sabiedriskais transports novada teritorijā – bez maksas. Paaudžu dažādība ir sabiedrības attīstības resurss.
  • kopā baudīsim un bagātināsim mūsu kultūras dzīves telpu. Rīkosim novada iedzīvotāju svētkus un kopīgus pasākumus – tradicionālus un jaunus, pat vairāk nekā līdz šim. Agrākos kaimiņu svētkus pieņemsim par savējiem. Kopdarbība un kopīgi svētki ir cilvēku kopienas galvenā atšķirīgā pazīme.

Mūsu deputātu kandidātu komandu raksturo pieredze un reputācija, kas pārbaudīta laikā un padarītajos darbos. Komandas kvalitāte ir garantija solījumu izpildei. Latvijas Reģionu Apvienības deputātu kandidāti labi pārzina gan Ādažus, gan Carnikavu, jo ir dzīvojuši, mācījušies vai strādājuši abos līdz šīm nošķirtajos novados.

Vēlamies pateikties iedzīvotājiem, kuri savas balsis mums uzticējuši iepriekšējās vēlēšanās! Aicinām visus ādažniekus un carnikaviešus piedalīties vēlēšanās!

Kopā strādājot, kļūsim par izcilu novadu Latvijā. Novadu, kur dzīvot, strādāt un atpūsties!

Māris, Karīna, Valērijs, Kerola, Ieva, Juris, Edgars, Pēteris, Kristīne, Sabīne, Arturs, Liāna, Arnis un 5 Jāņi

Foto: Māris Sprindžuks no privātā arhīva

Latvijas Reģionu Apvienības ikgadējais kongress

Sestdien, 18. maijā, norisinājās „Latvijas Reģionu Apvienības” (LRA) ikgadējais kongress, pulcējot partijas biedrus un atbalstītājus no visas Latvijas. Šogad tam bija skaidrs un fokusēts vēstījums – Latvijas drošība. Militāra, ekonomiska un pilsoniska. Caur šādu prizmu tika vērtētas un piedāvātas tās idejas un risinājumi, pie kuriem rūpīgi strādājuši nozaru politiku darba grupās apvienojušies LRA biedri. Drošība […]

Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongresā spriedīs par Latvijas drošību

Sestdien, 18. maijā, notiks Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongress. Tajā partijas biedri un atbalstītāji spriedīs par priekšlikumiem Latvijas militārās, ekonomiskās un pilsoniskās drošības stiprināšanai un iezīmēs rīcības plānus to realizācijai. Kongress notiks 18. maijā konferenču centrā “ATTA Centre” Krasta ielā 60, Rīgā. Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties Latvijas Reģionu Apvienības kongresā. Kongresa sākums pulksten 10.00, reģistrācija […]