Jaunumi

Aicinājums Labklājības ministrijai novērst nepilnības mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtībā

Latvijas Reģionu Apvienība (LRA) vēršas pie Labklājības ministrijas ar aicinājumu novērst radītās nepilnības mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas kārtībā senioriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām personām

“Jaunais mājokļa pabalsta aprēķins šobrīd izslēdz no pašvaldības atbalsta saņēmēju loka vairākas mazaizsargātu iedzīvotāju kategorijas. LRA biedri no dažādām pilsētu pašvaldībām ziņo, ka no šā gada jūlija pabalstu saņem tikai 10% no tiem vientuļajiem senioriem, personām ar invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām personām, kas to, piemēram, apkures maksājumu segšanai, saņēma iepriekš. Šīs izmaiņas ir radījušas milzu neizpratni un negācijas iedzīvotājos, pašvaldību budžetos nav līdzekļu, lai jebkādā citā veidā atbalstītu tos iedzīvotājus, kas iepriekš saņemto sociālo palīdzību šogad vairs nesaņem, bet Sociālā dienesta darbinieki vērš uzmanību, ka jaunā pabalsta kārtība ir radījusi papildu administratīvo slogu,” norāda LRA valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.

LRA valdes loceklis Jānis Vilnītis: “Pašvaldībās grozījumi mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas kārtībā vairākkārt tika izdiskutēti jau šā gada sākumā. Arī Liepājas valstspilsētas pašvaldība vērsa uzmanību, ka, veicot mājsaimniecību izvērtējumu pēc jaunās mājokļa pabalsta aprēķina metodes, mājokļa pabalsta saņēmēju skaits samazināsies par aptuveni 70% attiecībā pret 2020. gadu, galvenokārt no pabalsta saņēmēju loka izkrītot vientuļajiem senioriem. Lielo pašvaldību priekšlikumi un bažas gada sākumā līdz galam netika uzklausītas. Šobrīd mēs redzam, ka prognozes ir piepildījušās. Liepājā vairāk nekā 2700 ģimenes ir palikušas bez sociālās palīdzības iespējām, kuras līdz šim to saņēma. Uzskatu, ka Labklājības ministrijai steidzami ir jāreaģē uz faktoloģisko situāciju un jārod labākais risinājums, lai atjaunotu pabalstu iedzīvotājiem, kuri šobrīd ir ļoti vīlušies valdības pieņemto lēmumu dēļ un kuriem šis pabalsts tiešām ir nepieciešams.”

Kā risinājumu tam, lai visas mazaizsargātās iedzīvotāju kategorijas saņemtu mājokļa pabalstu, Labklājības ministrija aicina pašvaldības noteikt koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai un palielināt minimālās izdevumu normas mājokļa pabalsta aprēķināšanai. Šo ieteikumu arī LRA pārstāvētās pašvaldības ir gatavas pieņemt, taču tam vajadzīgi papildu valsts finanšu līdzekļi – dotācijas pašvaldībām.

Izmaiņas sociālās palīdzības ietekmei attiecībā uz mājokļa pabalsta palīdzību iepriekš nebija paredzamas tik lielas, tādēļ pašvaldības nespēj šobrīd savu budžetu ietvaros izlīdzināt plaisu un sniegt palīdzību tai mazaizsargātajai Latvijas iedzīvotāju grupai, kurai tas visvairāk nepieciešams. Jo īpaši šobrīd – Covid-19 un ārkārtējās situācijas laikā.

Lai atjaunotu pabalsta saņemšanas iespējas tādām mazaizsargātām Latvijas iedzīvotāju grupām kā vientuļie seniori, personas ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenes, trūcīgās un maznodrošinātās personas, LRA piedāvā vairākus iespējamos risinājumus:

  1. Ņemot vērā, ka no iepriekšējā sociālās palīdzības saņēmēju klientu loka (atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas un mājsaimniecības bez bērniem, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti) no 01.07.2021. tikai aptuveni 10% gadījumos klienti kvalificējas mājokļa pabalsta saņemšanai, jāievieš vienota pieeja mājokļa pabalsta apmēra GMI sliekšņu summai mājsaimniecībai.
  2. Jāpārskata ienākumu sadaļa, no kuras tiek ņemts vērā un aprēķināts mājokļa pabalsta apmērs. Ir jāpārskata Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. pantā noteiktie materiālās situācijas izvērtēšanas nosacījumi, kuros saskatāma nevienlīdzīga pieeja.
  3. Jāpārskata jaunās kārtības ietekme uz administratīvo noslodzi sociālajiem darbiniekiem. Sociālie dienesti arī LRA biedru pārstāvētajās pašvaldībās ziņo, ka tā ir palielinājusies, tāpat kā ir palielinājies pieteikumu izskatīšanas laiks uz vienu personu. Ir jāatvieglo dažādu izrakstu iegūšana (piemēram, izraksta iegūšana no bankas, kas ir jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu), gan kopējais birokrātiskais slogs pakalpojuma operatīvai saņemšanai.
  4. Jādomā par valsts mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām mājokļa pabalsta izmaksai jau ar 2021. gada apkures sezonas sākumu, lai pašvaldības var nodrošināt, ka visas mazaizsargātu iedzīvotāju kategorijas saņemtu mājokļa pabalstu (vientuļas personas ar zemiem ienākumiem, trūcīgās un maznodrošinātās personas u. tml.).

Šie ir tikai daži ierosinājumi, kas LRA ieskatā būtu realizējami, lai izlīdzinātu radušos netaisnību Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 grozījumu kontekstā. Nav pieļaujams, ka brīdī, kad valstī Covid-19 tā jau radītā ietekme negatīvi atsaucas tieši uz sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, tiek radīts papildu stress iedzīvotājos, samazinot sociālās palīdzības un pabalsta saņemšanas iespējas.

Jebkuram senioram, personām ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām vai mazaizsargātām personām stabilitāte laikā, kad apkārt valda tik daudz nezināmā, ir būtiska, tāpēc LRA uzskata, ka tā būtu bezatbildīga rīcība – turpināt ignorēt šo Ministru kabineta noteikumu radītās negatīvās sekas.

Saistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kas stājās spēkā 2021. gada jūlijā, ir noteikta jauna mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība, kā arī izdevumu pozīcija minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

Latvijas Reģionu Apvienības ikgadējais kongress

Sestdien, 18. maijā, norisinājās „Latvijas Reģionu Apvienības” (LRA) ikgadējais kongress, pulcējot partijas biedrus un atbalstītājus no visas Latvijas. Šogad tam bija skaidrs un fokusēts vēstījums – Latvijas drošība. Militāra, ekonomiska un pilsoniska. Caur šādu prizmu tika vērtētas un piedāvātas tās idejas un risinājumi, pie kuriem rūpīgi strādājuši nozaru politiku darba grupās apvienojušies LRA biedri. Drošība […]

Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongresā spriedīs par Latvijas drošību

Sestdien, 18. maijā, notiks Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongress. Tajā partijas biedri un atbalstītāji spriedīs par priekšlikumiem Latvijas militārās, ekonomiskās un pilsoniskās drošības stiprināšanai un iezīmēs rīcības plānus to realizācijai. Kongress notiks 18. maijā konferenču centrā “ATTA Centre” Krasta ielā 60, Rīgā. Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties Latvijas Reģionu Apvienības kongresā. Kongresa sākums pulksten 10.00, reģistrācija […]