Jaunumi

Apvienotā Ādažu – Carnikavas nodaļa iesniedz sarakstu

LRA apvienotā Ādažu – Carnikavas nodaļa iesniedz programmu un deputātu kandidātu sarakstu.

Latvijas Reģionu apvienības (LRA) Ādažu  – Carnikavas nodaļa iesniegusi priekšvēlēšanu programmu un kandidātu sarakstu gaidāmajām 2021.gada pašvaldību vēlēšanām. Pieteikti 18 deputātu kandidāti, saraksta līderis gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās apvienotajā Ādažu – Carnikavas novadā ir Ādažu novada domes pašreizējais priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Daudzu kandidātu vārdi ir labi zināmi gan carnikaviešiem, gan ādažniekiem – to vidū ir Ādažu Brīvās Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone, SIA “Emerald” valdes loceklis Valērijs Bulāns, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore Kristīne Savicka, RAKUS būvniecības projektu vadītāja Karīna Miķelsone, SIA “Dog Sport Carnikava” valdes loceklis Artūrs Jakobsons, Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze, PSIA “Ādažu slimnīca” valdes loceklis Pēteris Pultraks, mežzinis Jānis Ruks, SIA “Ādažu Ūdens” tehniskais direktors Jānis Neilands, uzņēmējs Edgars Verners un citi.

Māris Sprindžuks, LRA valdes loceklis un Ādažu novada domes priekšsēdētājs:

“Mums ir  enerģiska un kompetenta  komanda – ar pieredzi un zināšanām pašvaldību darbā, valsts pārvaldē un likumdošanā, sociālajā sfērā un izglītībā, medicīnā, kultūrā un uzņēmējdarbībā. LRA deputātu kandidāti vienlīdz labi pārzina gan Ādažus, gan Carnikavu, tepat blakus esam bijuši – mācījušies vai strādājuši abos novados. Mūs vieno ne vien kaimiņattiecības, sadarbības projekti un kultūras pasākumi, bet arī gleznainā, temperamentīgā Gauja. Mēs kopā ar carnikaviešiem jau arī agrāk esam gan risinājuši kopējas problēmas, gan plānojuši un izstrādājuši sadarbības modeļus.

Tagad būs jāapvieno abu novadu iedzīvotāju vajadzības un intereses, balstoties kopējā   izpratnē par sasniedzamajiem mērķiem un vērtībām, apzinoties katras teritorijas unikālās priekšrocības un iespējas, respektējot katra ciema un apdzīvotās vietas individualitāti un identitāti.  Saglabāsim vērtīgākās tradīcijas un pasākumus – tādus kā Nēģu un Gaujas svētkus.

Nākamajos gados mūsu galvenā prioritāte  būs infrastruktūras   attīstīšana – tai ir jābūt vienlīdz izcilai visā jaunā novada teritorijā, un darāmā ir daudz. Plānojam savienot ciemus ar  gājēju un velo celiņiem, izveidot atpūtas maršrutus gar atjaunoto Gaujas-Baltezera kanālu un Vējupi,  kā arī dabas parkā “Piejūra”. Veidosim drošus ceļus skolēnu nokļūšanai Ādažu un Carnikavas skolās. Sadarbojoties ar privāto sektoru, veicināsim jaunu bērnudārzu izveidi tuvāk dzīvesvietai Garciemā un Kalngalē, kā arī strauji augošajos Podniekos un Kadagā. Lai nodrošinātu ērtu satiksmi starp novada centriem un uzlabotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību, mainīsim sabiedriskā transporta modeli, palielinot reisu skaitu starp Ādažiem un Carnikavu. Ādažu Medicīnas centrā pilnveidosim poliklīnikas, dienas stacionāra, rehabilitācijas un mājas aprūpes pakalpojumus. Plānots arī Ādažos izveidot savu Magnētiskās rezonanses centru, piesaistot privātās investīcijas. Sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu izveidi.

LRA valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns:

“Ādažu novads jau gadiem ir pārliecinoši pierādījis, cik sekmīgi var attīstīties un augt mūsdienīgi, efektīvi un tālredzīgi pārvaldīta pašvaldība. Tagad priekšā ir jauni, lielāki uzdevumi. Esmu pārliecināts, ka Māra Sprindžuka profesionāļu komanda spēs turpināt dinamisku un līdzsvarotu Ādažu un Carnikavas attīstību nu jau jaunā novada ietvaros.”

Ādažu nodaļas deputātu kandidātu spēcīgā un saliedētā komanda pārliecina ar zināšanām, lielo pieredzi un novadu iedzīvotāju ilggadēju uzticēšanos un atzinību par jau paveikto.

LRA Ādažu – Carnikavas nodaļā ir 81 biedrs. Šobrīd Ādažu novadā domē aktīvi darbojas 10 ievēlētie LRA deputāti.

Attēlā no kreisās puses Artūrs Jakobsons, Māris Sprindžuks, Kerola Dāvidsone.

Rēzeknē atklāts kopīgs politisko spēku birojs

Politiskie spēki Latvijas Reģionu Apvienība, Latvijas Zaļā partija, Nacionālā apvienība, Jaunā Vienotība, Progresīvie un Jaunā konservatīvā partija Rēzeknē 09.02.2024. atklāj kopīgu biroju, ar mērķi veicināt katra rēzeknieša iesaisti pilsētas pilsoniskajās aktivitātēs. Edvards Smiltēns: “Apvienotais partiju birojs “Rēzeknei byut” ir netālu no spilgtākā Rēzeknes simbola – Latgales Māras pieminekļa, kas uzstādīts par godu Brīvības cīņās kritušajiem […]

Nodibināta Rēzeknes reģionālā nodaļa

Šī gada 26. janvārī Rēzeknē viesojās Latvijas Reģionu Apvienības valdes priekšsēdētājs, 14. Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, LRA valdes loceklis, Saeimas deputāts Juris Viļums un LRA valdes locekle, LRA domes priekšsēdētāja Agnese Geduševa. Tika nodibināta LRA Rēzeknes reģionālā nodaļa, kura apvieno LRA biedrus un atbalstītājus no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada, lai kopīgiem spēkiem iestātos par […]