Jaunumi

Dienvidkurzemes novada pieteikums

Pašvaldību vēlēšanās, kas notiks šī gada 5. jūnijā, topošajā Dienvidkurzemes novadā savu pieteikumu un redzējumu jaunā novada stipru pamatu veidošanai iesniegusi Latvijas Reģionu Apvienība (LRA).

Latvijas Reģionu Apvienības darbs novada attīstībai tiek balstīts komandā, kurā apvienoti zinoši, jauni, izglītoti un aktīvi cilvēki. Tā ir komanda, kam ir pieredze gan pašvaldību darbā, gan privātajā sektorā un kas saprot iedzīvotāju vajadzības. Šīs komandas darbības prioritātes novadā noteiktas, lai veidotu jaunā novada identitāti, vienlaikus saglabājot esošo novadu unikalitāti, tradīcijas un vērtības, radot atbilstošus apstākļus, lai cilvēki justos piederīgi, droši, atbalstīti. Par savu dzīvesvietu izvēlētos Dienvidkurzemes novadu.

LRA sarakstu pašvaldību vēlēšanās pārstāv zinoši un ar iniciatīvu apveltīti deputātu kandidāti no visiem pašreizējiem Dienvidkurzemes novadiem, tā nodrošinot visas teritorijas interešu pārstāvniecību.

Par saraksta līderi ir izvirzīts Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks un Attīstības nodaļas vadītājs Raivis Kalējs, kuram seko kalētniece, finansiste un juriste, arī Priekules novada pašvaldības domes deputāte Inese Meļķe. Tālāk seko grobiņnieks, sporta menedžeris un fitnesa vecākais treneris Pēteris Vītols. Ar ceturto kārtas numuru sarakstā ir Aizputes vidusskolas direktores vietniece un skolotāja Ilze Jonase. Ar piekto numuru sarakstā startē Durbes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, zemnieks Andrejs Radzevičs, kuram seko Pāvilostas novada pašvaldības domes deputāte, LLKC augkopības konsultante Vita Cielava, Vaiņodes novada pašvaldības domes deputāts, sporta skolotājs un futbola treneris Artūrs Blumbergs, Rucavas novada pašvaldības domes deputāte Daiga Ķēdže, LPKS “Durbes grauds” valdes loceklis un zemnieks Edgars Cīrulis. Pirmo desmitnieku noslēdz AS “Latvijas Valsts meži” mežu infrastruktūras speciālists, arī zemnieks Gunārs Geste no Aizputes.

Saraksta otrā desmitnieka sākumā atrodams NMPD operatīvā transportlīdzekļa vadītājs priekulnieks Rinalds Neifelds, Nīcas novada domes deputāts un AS “UPB” apsardzes dienesta vadītāja vietnieks Renārs Latvens, LPKS “Durbes grauds” valdes priekšsēdētājs, zemnieks, Durbes novada pašvaldības domes deputāts Sandris Bēča.

LRA sarakstā kandidēs arī zvejnieku saimniecības “Saiva” īpašnieks pāvilostnieks Valērijs Kurčanovs, Vaiņodes novada pašvaldības sporta metodiķis, sporta skolotājs un handbola treneris Ainārs Pāvils, Aizputes novada pašvaldības domes deputāte un uzņēmēja Anita Roga, Grobiņas novada sporta organizators, treneris, Liepājas Sporta spēļu skolas direktora vietnieks Toms Mackars, Priekules novada pašvaldības domes deputāts, zemnieks un ceļu būvnieks Gatis Volkevičs, Aizputes novada pašvaldības domes deputāte un uzņēmēja Aiga Zeltagrauda, zemnieks, LPKS “Durbes grauds” un LPKS “Bio Beef LV” valdes loceklis Arvis Engelmanis no Bārtas.

Sarakstu noslēdz SIA “Agro J.U.” darbinieks un LLU students medzenieks Jānis Zukulis, kā arī uzņēmējs un latviešu dāņu biedrības valdes loceklis priekulnieks Arnis Kvietkausks.

Raivis Kalējs: “Mums ir spēcīga, zinoša un profesionāla komanda, kuras prioritātes jaunā novada veidošanai un attīstībai ir vērstas uz sadarbības sekmēšanu ar iedzīvotājiem. Tie ir vietējie cilvēki, kuri ar savu lielo pieredzi privātajā un publiskajā sektorā skatās uz procesiem plašāk, izprot pašvaldības lomu ne tikai likumā noteikto funkciju nodrošināšanā, bet arī uzņēmējdarbības un ekonomiskās aktivitātes veicināšanā novadā.”

Inese Meļķe: “LRA Dienvidkurzemes novada komandai ir drosme izvirzīt visambiciozākos mērķus un enerģija, zināšanas un pieredze tos realizēt. Nākotnē vēlamies dzīvot novadā, kas ir attīstīts un laikam līdzi ejošs it visās jomās – gan pārvaldē, gan izglītībā, kultūrā, sportā, veselībā un infrastruktūrā. Mēs ticam, ka, saimnieciski un ilgtspējīgi attīstot gan novada centrus, gan nomales, par savām mājām Dienvidkurzemes novadu vēlēsies dēvēt arvien vairāk jauno ģimeņu, izvēloties savu uzņēmējdarbību veidot šeit!”

LRA ir jauns un apņēmīgs spēks ar mūsdienīgu redzējumu jaunā novada veidošanai un attīstībai. Komanda, kuras pārstāvju vidējais vecums ir 38 gadi, ir spējusi rast balansu starp jaunību un pieredzi.

Nodibināta Talsu novada nodaļa

Šī gada 22.martā LRA Talsu novada nodaļas dibināšanas sanāksmē, līdzās nodaļas valdes un priekšsēdētāja ievēlēšanai, tika apspriesta arī novada attīstības stratēģija, aktuālie izaicinājumi, tai skaitā skolu reforma. Sanāksmes dalībnieki runāja arī par uzņēmējdarbības izaugsmes iespējām, Mērsraga ostu, transporta infrastruktūru un tūrisma jomas nākotnes perspektīvām Talsu novadā. Apsveicam LRA Talsu novada nodaļas valdes priekšsēdētāju Arno Marnicu, […]

LRA Jaunatnes organizācijas kopsapulce

Šī gada 16. martā notikušajā Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) Jaunatnes organizācijas (JO) kopsapulcē delegāti atskatījās uz 2023. gadā paveikto, pārrunāja tradīcijas un jaunas idejas šim gadam, kā arī ievēlēja jaunu organizācijas valdi. Par LRA JO valdes priekšsēdētāju ievēlēts Gustavs Kilbloks. Par LRA JO valdes locekļiem kļuva Una Līce, Emīls Bergs, Jēkabs Līcis un Kristaps Bezbailis. […]