Jaunumi

Izveidota Latvijas Reģionu Apvienības Alūksnes nodaļa

Šā gada 19. janvārī Alūksnē uz Latvijas Reģionu Apvienības Alūksnes nodaļas dibināšanas sapulci sanāca kopā Alūksnes novada Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) biedri un atbalstītāji. Par nodaļas vadītāju tika izvirzīts un apstiprināts Aivars Fomins. Nodaļas valdei tika izvirzīti un apstiprināti Elita Laiva, Rolands Puriņš un Inga Sedleniece.

LRA Alūksnes nodaļas vadītājs, Alūksnes novada domes deputāts Aivars Fomins:
“Esam gandarīti, ka pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām Alūksnes novadā izveidojās  un turpina darboties Latvijas Reģionu Apvienības domubiedru grupa. Vēlamies Alūksnes novadā ar savu darbu, domām un idejām būt aktīvs, patstāvīgs un stabils politiskais spēks, kas kopā ar citām nodaļām visos Latvijas novados veido un iesaistās Latvijas attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Latvijas laukos dzīvo Latvijas attīstībai svarīgās jomās zinoši un viedi ļaudis, kas var dot savu artavu novada, reģionu un Latvijas attīstībā, un to varam realizēt kopā ar Latvijas Reģionu Apvienību.”

LRA valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns:

“Cilvēki novados saprot, ka viņu intereses vislabāk var pārstāvēt tāds politiskais spēks, kāds ir LRA, – konstruktīvs, pieredzējis, uz sadarbību un praktiskiem risinājumiem orientēts. Spēcīgs nodaļu tīkls ir priekšnoteikums mūsu vēlētāju interešu pārstāvībai katrā novadā un visā Latvijā. Priecājos, ka tagad arī Alūksnes novadā kopā nākuši zinoši un darbīgi sava novada patrioti, lai kopīgi strādātu pie novada un visas valsts attīstības.”

Latvijas Reģionu Apvienība ir politiska organizācija, kas ir plaši pārstāvēta pašvaldībās visā Latvijā. 98 LRA deputāti darbojas 31 Latvijas novadā un pilsētā. Tā pulcē teju 700 biedru, un ir izveidotas 16 partijas nodaļas.

Izveidota Latvijas Reģionu Apvienības Valmieras nodaļa

Šā gada 11. martā Valmierā uz Latvijas Reģionu Apvienības Valmieras nodaļas dibināšanas sapulci sanāca kopā Valmieras pilsētas un novada Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) biedri un atbalstītāji. Nodaļas dibināšanā piedalījās LRA valdes priekšsēdētājs, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns un LRA domes priekšsēdētājs, vides un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks. Par nodaļas vadītāju tika izvirzīts un apstiprināts Ringolds […]

Jaunatnes organizācijas kopsapulce

Šā gada 4. martā notikušajā Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) Jaunatnes organizācijas (JO) kopsapulcē delegāti atbalstīja izmaiņas LRA JO nolikumā, saplānoja 2023. gada LRA JO aktivitātes, tajā skaitā LRA JO “LRA JO Vasaras Akadēmija 2023”, kā arī ievēlēja jaunu vadību. Par LRA JO valdes priekšsēdētāju ievēlēts Dāvis Melnalksnis, bet valdes priekšsēdētaja vietnieku – Rūdolfs Kudļa. Par […]