Jaunumi

Izveidota Latvijas Reģionu Apvienības Valmieras nodaļa

Šā gada 11. martā Valmierā uz Latvijas Reģionu Apvienības Valmieras nodaļas dibināšanas sapulci sanāca kopā Valmieras pilsētas un novada Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) biedri un atbalstītāji. Nodaļas dibināšanā piedalījās LRA valdes priekšsēdētājs, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns un LRA domes priekšsēdētājs, vides un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks.

Par nodaļas vadītāju tika izvirzīts un apstiprināts Ringolds Arnītis.

LRA valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns:

“Mūsu politiskās organizācijas nodaļu skaits aug, apliecinot cilvēku vēlmi iesaistīties nopietnas un racionālas politikas veidošanā gan pašvaldību, gan valsts līmenī. Pieredzējuši un zinoši cilvēki, kas pulcējušies LRA Valmieras nodaļā, ļaus citā līmenī pārstāvēt mūsu idejas un vēlētāju intereses vienā no ekonomiski un sabiedriski nozīmīgākajām Latvijas pilsētām.”

LRA Valmieras nodaļas vadītājs Ringolds Arnītis:

“Mūsu komandu veido gan pieredze un profesionalitāte uzņēmējdarbībā, izglītībā, medicīnā, drošībā, sportā, valsts un pašvaldību pārvaldē, gan jaunības degsme un nākotnes vīzija. Mūsu nodaļas darbs būs veltīts Valmieras novada cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai, lai sasniegtu labākā novada statusu visos rādītājos starp pilsētām un novadiem. Valmierai ir jākļūst par jauno Latvijas ekonomisko dzinējspēku.”

Jaunatnes organizācijas kopsapulce

Šā gada 4. martā notikušajā Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) Jaunatnes organizācijas (JO) kopsapulcē delegāti atbalstīja izmaiņas LRA JO nolikumā, saplānoja 2023. gada LRA JO aktivitātes, tajā skaitā LRA JO “LRA JO Vasaras Akadēmija 2023”, kā arī ievēlēja jaunu vadību. Par LRA JO valdes priekšsēdētāju ievēlēts Dāvis Melnalksnis, bet valdes priekšsēdētaja vietnieku – Rūdolfs Kudļa. Par […]