Jaunumi

Jaunatnes organizācijas kopsapulce

Šā gada 4. martā notikušajā Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) Jaunatnes organizācijas (JO) kopsapulcē delegāti atbalstīja izmaiņas LRA JO nolikumā, saplānoja 2023. gada LRA JO aktivitātes, tajā skaitā LRA JO “LRA JO Vasaras Akadēmija 2023”, kā arī ievēlēja jaunu vadību.

Par LRA JO valdes priekšsēdētāju ievēlēts Dāvis Melnalksnis, bet valdes priekšsēdētaja vietnieku – Rūdolfs Kudļa. Par LRA JO valdes locekļiem kļuva Alma Brinkmane, Krists Bergmanis, Aivars Bačkurs un Matīss Kempe.

LRA JO valdes priekšsēdētājs Dāvis Melnalksnis:

“Latvijas Reģionu Apvienības Jaunatnes organizācijas viens no darbības pamatmērķiem ir sniegt jauniešiem iespēju līdzdarboties un iesaistīties politiskajos procesos, veicinot jaunatnes izpratni par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipiem. Vienmēr esmu uzsvēris, ka ikviena ideja vai priekšlikums par pašvaldībā vai valstī notiekošo ir svarīgs, jo tas, kā mēs veidojam savu apkārtējo vidi, ir mūsu pašu rokās. Tādēļ dalība LRA JO ir lieliska iespēja iesaistīties, paust savu viedokli un risināt ar jaunatni saistītus jautājumus.”

Aicinām ikvienu pievienoties Latvijas Reģionu apvienības Jaunatnes organizācijai!

Latvijas Reģionu Apvienības ikgadējais kongress

Sestdien, 18. maijā, norisinājās „Latvijas Reģionu Apvienības” (LRA) ikgadējais kongress, pulcējot partijas biedrus un atbalstītājus no visas Latvijas. Šogad tam bija skaidrs un fokusēts vēstījums – Latvijas drošība. Militāra, ekonomiska un pilsoniska. Caur šādu prizmu tika vērtētas un piedāvātas tās idejas un risinājumi, pie kuriem rūpīgi strādājuši nozaru politiku darba grupās apvienojušies LRA biedri. Drošība […]

Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongresā spriedīs par Latvijas drošību

Sestdien, 18. maijā, notiks Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongress. Tajā partijas biedri un atbalstītāji spriedīs par priekšlikumiem Latvijas militārās, ekonomiskās un pilsoniskās drošības stiprināšanai un iezīmēs rīcības plānus to realizācijai. Kongress notiks 18. maijā konferenču centrā “ATTA Centre” Krasta ielā 60, Rīgā. Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties Latvijas Reģionu Apvienības kongresā. Kongresa sākums pulksten 10.00, reģistrācija […]