Jaunumi

Jaunatnes organizācijas kopsapulce

Šā gada 4. martā notikušajā Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) Jaunatnes organizācijas (JO) kopsapulcē delegāti atbalstīja izmaiņas LRA JO nolikumā, saplānoja 2023. gada LRA JO aktivitātes, tajā skaitā LRA JO “LRA JO Vasaras Akadēmija 2023”, kā arī ievēlēja jaunu vadību.

Par LRA JO valdes priekšsēdētāju ievēlēts Dāvis Melnalksnis, bet valdes priekšsēdētaja vietnieku – Rūdolfs Kudļa. Par LRA JO valdes locekļiem kļuva Alma Brinkmane, Krists Bergmanis, Aivars Bačkurs un Matīss Kempe.

LRA JO valdes priekšsēdētājs Dāvis Melnalksnis:

“Latvijas Reģionu Apvienības Jaunatnes organizācijas viens no darbības pamatmērķiem ir sniegt jauniešiem iespēju līdzdarboties un iesaistīties politiskajos procesos, veicinot jaunatnes izpratni par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipiem. Vienmēr esmu uzsvēris, ka ikviena ideja vai priekšlikums par pašvaldībā vai valstī notiekošo ir svarīgs, jo tas, kā mēs veidojam savu apkārtējo vidi, ir mūsu pašu rokās. Tādēļ dalība LRA JO ir lieliska iespēja iesaistīties, paust savu viedokli un risināt ar jaunatni saistītus jautājumus.”

Aicinām ikvienu pievienoties Latvijas Reģionu apvienības Jaunatnes organizācijai!

Izveidota Latvijas Reģionu Apvienības Valmieras nodaļa

Šā gada 11. martā Valmierā uz Latvijas Reģionu Apvienības Valmieras nodaļas dibināšanas sapulci sanāca kopā Valmieras pilsētas un novada Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) biedri un atbalstītāji. Nodaļas dibināšanā piedalījās LRA valdes priekšsēdētājs, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns un LRA domes priekšsēdētājs, vides un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks. Par nodaļas vadītāju tika izvirzīts un apstiprināts Ringolds […]