Jaunumi

Latvijas Reģionu Apvienības ikgadējais kongress

Sestdien, 18. maijā, norisinājās „Latvijas Reģionu Apvienības” (LRA) ikgadējais kongress, pulcējot partijas biedrus un atbalstītājus no visas Latvijas. Šogad tam bija skaidrs un fokusēts vēstījums – Latvijas drošība. Militāra, ekonomiska un pilsoniska. Caur šādu prizmu tika vērtētas un piedāvātas tās idejas un risinājumi, pie kuriem rūpīgi strādājuši nozaru politiku darba grupās apvienojušies LRA biedri.

Drošība kā Latvijai absolūti svarīgākā pašreizējā prioritāte iezīmējās arī mūsu kongresa viesu uzrunās. Latvijas Zaļas partijas līdera Edgara Tavara, Liepājas partijas pārstāvja Māra Kučinska un „APVIENOTĀ SARAKSTA” līdera Ulda Pīlēna vēstījumos bija skaidras norādes – mēs esam cieši sabiedrotie un domubiedri gan ikdienas darbā, gan izvirzot lielus mērķus Latvijas attīstībai un drošībai. Par mērķiem un drosmi runāja arī Reinis Pozņaks, mūsu Eiropas Parlamenta vēlēšanu komandas līderis, komandas, kuras sastāvs un programma nepārprotami apliecina mūsu vērtības un apņēmību.

To, ka apņēmībā vairot mūsu valstu un Eiropas drošību neesam vieni, rādīja mūsu ārzemju viesu uzrunas. Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas parlamentu vadītāju un Igaunijas ārlietu ministra uzrunas LRA kongresa delegātiem parādīja gan atbalstu mūsu politikai, gan mūsu partijas starptautisko attiecību un kontaktu pieaugumu.

Kongresu ar ievadrunu atklāja partijas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, izsakot pateicību LRA politikas plānošanas un attīstības darba grupu dalībniekiem un to vadītājiem par vairāku mēnešu darbu, izstrādājot priekšlikumus turpmākajai LRA politikas attīstībai.

Darba grupu pamatuzdevumi bija:

  • atjaunināt LRA programmu saskanīgai un efektīvai rīcībai galvenā mērķa sasniegšanai;
  • pastāvīgi to aktualizēt atbilstoši sabiedrībā un ekonomikā notiekošajiem procesiem un definēt skaidru politisko nostāju partijai nozīmīgajos aktuālajos jautājumos;
  • aktualizēt politiskās iniciatīvas un gatavot konkrētus normatīvo aktu un sabiedrības pārvaldības pārmaiņu risinājumus;
  • izstrādāt LRA programmu 2025. gada pašvaldību vēlēšanām.

Tematisko sekciju grupas apkopoja datus par aktuālo situāciju, rīkoja diskusijas ar nozares ekspertiem un sabiedrības pārstāvjiem, izstrādāja un aktualizēja partijas programmas nostādnes, un izvirzīja sasniedzamos mērķus, lai dotu skaidru redzējumu par risinājumiem mērķu sasniegšanai.

LRA politikas attīstības darba grupu darbs noritēja 5 sekcijās:

  1. Latvijas nācijas attīstība, mērķis – Latvija ir un būs dzīvesvieta un mājas pieaugošai latviešu nācijas kopienai.
  2. Valsts un sabiedrības drošība, mērķisvalsts un sabiedrības drošība, visaptverošo valsts aizsardzības sistēmu piepildot ar reālu saturu.
  3. Ekonomikas izaugsme kā labklājības pamats, mērķisLatvijas ekonomikas produktivitāte iekļaujas Eiropas TOP 15.
  4. Sabiedrība efektīvā valsts pārvaldībā, mērķis – debirokratizēta un decentralizēta valsts pārvaldība ar jaudīgas attīstības stratēģiju katram Latvijas reģionam.
  5. Latvijas vide, daba un tās resursi, mērķis – ilgtspējīgi saglabātas dabas vērtības  un tās resursi strādā sabiedrības labbūtībai.

Kongresa ietvaros notika arī interaktīvā balsošana par katrai tēmai aktuālajiem jautājumiem, jo kongresa viesiem bija līdz šim vēl nebijusi iespēja iesaistīties, izmantojot attālināto aptauju platformu sanāksmēm un pasākumiem, šādi dodot iespēju vēl papildus apkopot viedokļus un uzzināt kongresa dalībnieku nostāju.

Partijas kongresu noslēdza kongresa viese Viktorija Prituļaka, ukraiņu sabiedriskā aktīviste, tulkotāja, Ukrainas centra vadītāja, kura kopā ar LRA biedru, 14. Saeimas deputātu Česlavu Batņu, kurš nodrošināja arī klavieru pavadījumu, nodziedēja aizkustinošo Ē. Ešenvalda „Dvēseles dziesmu”, dziesmu, kas visvairāk atbilst „Latvijas Reģionu Apvienības” misijai.

Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongresā spriedīs par Latvijas drošību

Sestdien, 18. maijā, notiks Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongress. Tajā partijas biedri un atbalstītāji spriedīs par priekšlikumiem Latvijas militārās, ekonomiskās un pilsoniskās drošības stiprināšanai un iezīmēs rīcības plānus to realizācijai. Kongress notiks 18. maijā konferenču centrā “ATTA Centre” Krasta ielā 60, Rīgā. Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties Latvijas Reģionu Apvienības kongresā. Kongresa sākums pulksten 10.00, reģistrācija […]