Jaunumi

Latvijas Reģionu Apvienības IV kongress

Sestdien, 3. jūnijā, notiks Latvijas Reģionu Apvienības kongress. Tajā tiks vērtēts partijas gada laikā paveiktais un diskutēts par risinājumiem tādās būtiskās jomās kā drošība, izglītība, tautsaimniecība un reģionu attīstība. Kongresa darba kārtībā būs arī partijas vadības vēlēšanas. Partijas biedriem būs jāievēlē partijas valdes priekšsēdētājs, valdes locekļi, partijas Domes priekšsēdētājs, kā arī Revīzijas un Ētikas komisiju locekļi.

Kongress notiks 3. jūnijā konferenču centrā “ATTA Centre” Krasta ielā 60, Rīgā.

Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties Latvijas Reģionu Apvienības kongresā.

Kongresa sākums paredzēts pulksten 11.00, reģistrācija – sākot no pulksten 10.00.

Latvijas Reģionu Apvienība ir politiska organizācija, kas ir pārstāvēta Latvijas Republikas Saeimā un valdībā, kā arī pašvaldībās visā Latvijā. Tā pulcē teju 750 biedru, partijai ir 18 reģionālas nodaļas.

Nodibināta Talsu novada nodaļa

Šī gada 22.martā LRA Talsu novada nodaļas dibināšanas sanāksmē, līdzās nodaļas valdes un priekšsēdētāja ievēlēšanai, tika apspriesta arī novada attīstības stratēģija, aktuālie izaicinājumi, tai skaitā skolu reforma. Sanāksmes dalībnieki runāja arī par uzņēmējdarbības izaugsmes iespējām, Mērsraga ostu, transporta infrastruktūru un tūrisma jomas nākotnes perspektīvām Talsu novadā. Apsveicam LRA Talsu novada nodaļas valdes priekšsēdētāju Arno Marnicu, […]

LRA Jaunatnes organizācijas kopsapulce

Šī gada 16. martā notikušajā Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) Jaunatnes organizācijas (JO) kopsapulcē delegāti atskatījās uz 2023. gadā paveikto, pārrunāja tradīcijas un jaunas idejas šim gadam, kā arī ievēlēja jaunu organizācijas valdi. Par LRA JO valdes priekšsēdētāju ievēlēts Gustavs Kilbloks. Par LRA JO valdes locekļiem kļuva Una Līce, Emīls Bergs, Jēkabs Līcis un Kristaps Bezbailis. […]