Jaunumi

LRA domes rezolūcija par tautsaimniecības attīstību

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBAS

DOMES REZOLŪCIJA

Par Latvijas tautsaimniecības attīstību – kara Ukrainā,

enerģētikas un bēgļu krīzes kontekstā

Rīgā 2022. gada 1. aprīlī

Ņemot vērā, ka:

 • Globālās neskaidrības un starptautisko tirgu turbulences apstākļos Latvijā dramatiski pieaug ārējais parāds, uzņēmējdarbība attīstās lēnāk nekā citās Baltijas reģiona valstīs.
 • Valsts pārvaldes modelis nav vērsts uz sabiedrības grupu iesaisti, ir šauri partejiski un resoriski fragmentēts. Dominē kreisa politika, kas balstās uz resursu pārdali, nevis ienākumu radīšanu. Politika, kas izšķērdīgi subsidē mūsdienu sabiedrību uz nākotnes sabiedrības – mūsu bērnu – rēķina, nespējot atbalstīt mazāk aizsargātās sabiedrības
 • Valsts politiskā vadība nespēj radīt līdzsvarotu piedāvājumu sabiedrībai, nespēj novadīt pašas sāktās reformas, kas vājina pašvaldības un rada pretnostatījumu starp novadiem, starp reģioniem un Rīgu un rada uzņēmējdarbības vides neprognozējamību.
 • Politika, kas šķiro cilvēkus potētajos un nepotētajos, strādāt drīkstošajos un nedrīkstošajos, pareizajās un nepareizajās ģimenēs. Šķelšana rada aiziešanu. To redzam izglītībā, to redzam veselības nozarē, to redzam laukos.
 • Sliktas pārvaldības rezultāts ir pieaugoša varas atrautība no cilvēkiem, bet vāja un sašķelta sabiedrība apdraud valstiskumu.
 • Izglītībā ieguldīti lieli sabiedrības līdzekļi, taču nav sasniegts vēlamais rezultāts – valstij un pašvaldībām nesadarbojoties, nav izdevies izveidot vienotu, optimālu un saskaņotu skolu tīklu, kā arī nav radīti motivējoši apstākļi izvēlēties pedagoģisko darbu, jo darba slodzes sabalansētība un atalgojums šajā profesijā nav konkurētspējīgi.
 • Latvijas iedzīvotājiem, salīdzinot ar ES rādītājiem, ir īss mūža ilgums. Sabiedrības veselību ietekmē dzīvesveids, pareizas ēšanas un kustēšanās paradumi, tomēr valsts politika par maz virzījusi sabiedrību uz veselīgu dzīvesveidu. Pašreizējā primārās veselības aprūpes sistēma nav efektīva slimību profilaksei, agrīnai diagnosticēšanai un savlaicīgai ārstēšanai. Tas ne vien rada papildu darba slodzi slimnīcām, bet arī prasa jau daudz dārgāku ārstēšanas procesu. Liela ietekme ir veselības sistēmai – pakalpojumu pieejamībai un veselības finansēšanas modelim no valsts un privāto resursu puses. Diemžēl pašreizējā resursu cīņā priekšroka ieguldījumiem ir ēkās, iekārtās un farmācijas nozarē, bet zaudētājos paliek mediķi – notiek personāla izdegšanu un aiziešana. Situācija prasa tūlītēju risinājumu.
 • Līdzšinējā enerģētikas politika izveidojusi fundamentālu Latvijas atkarību no ievestiem fosilās enerģijas resursiem – nav radīta plaša pāreja uz enerģijas taupīšanu un vietējo resursu izmantošanu.
 • Uz vispārējās nesakārtotības fona, karš Ukrainā rada jaunus izaicinājumus – arī Latvijas sabiedrība ir iesaistījusies karā, palīdzot ar militāro un humāno apgādi un uzņemot bēgļus, uzņemoties nozīmīgu izmaksu daļu. Kā visa pārējā Eiropa piedalāmies karā ar augstām enerģijas cenām.

 

Lai to mainītu, LRA dome nolemj:

 1. Iestāties par esošās nodokļu sistēmas pilnveidi, veidojot uzņēmējdarbībai draudzīgāku nodokļu sistēmu.
 2. Stiprināt primārās veselības aprūpi un nodrošināt veselības aprūpes sistēmai pietiekamu kopējo valsts un privāto finansējumu, nepadarot to par politiķu neizdarības ķīlnieci.
 3. Stiprināt enerģētisko neatkarību, attīstot Krievijas resursiem alternatīvus risinājumus. Veicināt enerģijas patēriņa samazināšanu un taupību, kā arī pāreju no Krievijas izcelsmes uz primāri atjaunojamo resursu attīstīšanu energoapgādes sistēmā.
 4. Tiekties uz izglītības sistēmu, kas būtu intelektuālas, radošas un patstāvīgas personas pamats, nodrošinot pietiekamu finansējumu pedagogu atalgojuma konkurētspējai.
 5. Atbalstīt Latvijas zemes un mežu resursu produktīvu izmantošanu, saskaņojot to ar saudzīgu attieksmi pret vidi, saglabājot to nākamajām paaudzēm. Tas būs noteicošs faktors visas Latvijas reģionu apdzīvotībai. Iestāsimies par ražošanu ierobežojošā zaļā kursa pasākumu atlikšanu vismaz uz diviem gadiem.
 6. Veidot mērķētu sociālā atbalsta politiku mazaizsargāto sabiedrības grupu aizsardzībai, lai tās saudzīgāk pārdzīvotu pārmaiņu procesu.

Latvijas Reģionu Apvienības ikgadējais kongress

Sestdien, 18. maijā, norisinājās „Latvijas Reģionu Apvienības” (LRA) ikgadējais kongress, pulcējot partijas biedrus un atbalstītājus no visas Latvijas. Šogad tam bija skaidrs un fokusēts vēstījums – Latvijas drošība. Militāra, ekonomiska un pilsoniska. Caur šādu prizmu tika vērtētas un piedāvātas tās idejas un risinājumi, pie kuriem rūpīgi strādājuši nozaru politiku darba grupās apvienojušies LRA biedri. Drošība […]

Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongresā spriedīs par Latvijas drošību

Sestdien, 18. maijā, notiks Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongress. Tajā partijas biedri un atbalstītāji spriedīs par priekšlikumiem Latvijas militārās, ekonomiskās un pilsoniskās drošības stiprināšanai un iezīmēs rīcības plānus to realizācijai. Kongress notiks 18. maijā konferenču centrā “ATTA Centre” Krasta ielā 60, Rīgā. Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties Latvijas Reģionu Apvienības kongresā. Kongresa sākums pulksten 10.00, reģistrācija […]