Jaunumi

LRA Jaunatnes organizācijas kopsapulce

Šī gada 16. martā notikušajā Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) Jaunatnes organizācijas (JO) kopsapulcē delegāti atskatījās uz 2023. gadā paveikto, pārrunāja tradīcijas un jaunas idejas šim gadam, kā arī ievēlēja jaunu organizācijas valdi.

Par LRA JO valdes priekšsēdētāju ievēlēts Gustavs Kilbloks. Par LRA JO valdes locekļiem kļuva Una Līce, Emīls Bergs, Jēkabs Līcis un Kristaps Bezbailis.

Kopsapulces otrajā daļā diskutējām par Latviju, kādā mēs gribētu dzīvot 2040.gadā. Galvenās jauniešu atziņas, kas tika minētas, ir drošība, kas sevī ietver arī ekonomisko drošību nākotnē un vecumdienās, atalgojums un pakalpojumu pieejamība reģionos, valsts ilgtermiņa plāns, citāds tūrisma piedāvājums parādot Latvijas dabas daudzveidību, u.c. 

Pēc kopsapulces turpinām darbu pie vīzijas izstrādes – Latvija 2040 LRA Jaunatnes organizācijas acīm. Diskusijas un darbs pie reālām pārmaiņām turpinās, tāpēc aicinām ikvienu pievienoties Latvijas Reģionu apvienības Jaunatnes organizācijai!
Sagatavoja: Alma Brinkmane

Nodibināta Talsu novada nodaļa

Šī gada 22.martā LRA Talsu novada nodaļas dibināšanas sanāksmē, līdzās nodaļas valdes un priekšsēdētāja ievēlēšanai, tika apspriesta arī novada attīstības stratēģija, aktuālie izaicinājumi, tai skaitā skolu reforma. Sanāksmes dalībnieki runāja arī par uzņēmējdarbības izaugsmes iespējām, Mērsraga ostu, transporta infrastruktūru un tūrisma jomas nākotnes perspektīvām Talsu novadā. Apsveicam LRA Talsu novada nodaļas valdes priekšsēdētāju Arno Marnicu, […]