Jaunumi

Par 2022.gada notikumiem un sasniegumiem

Aizejošais gads bijis notikumiem un emocijām bagāts. Katram no mums bijuši svarīgi un nozīmīgi brīži, ar ko atcerēties šo gadu. Taču daudzi notikumi bijuši svarīgi mums kopīgi gan kā Latvijas pilsoņiem, gan kā politiskās organizācijas biedriem un atbalstītājiem.
Mēs to atcerēsimies kā gadu, kad sākās Krievijas karš Ukrainā. Gan tāpēc, ka tas līdz pamatiem satricināja ierasto pasaules drošības kārtību, gan citām acīm ļāva paskatīties uz mums pašiem. Mēs atcerēties savas dusmas un sašutumu, kad par to uzzinājām. Mes atcerēsimies mūsu sāpēs sažņaugtās sirdis, redzot nogalinātus bērnus un sirmgalvjus, izpostītas slimnīcas un skolas, redzot Buču, Irpeņu un Mariupoli.

Tā ir dabiska reakcija uz netaisnību un vardarbību. Nobriedušas, demokrātiskas nācijas reakcija. Tāpēc šajā gadā mūsu sirdis bija atvērtas atbalstam un palīdzībai. Gan neskaitāmos veidos palīdzot Ukrainai tās cīņā, gan tiem ukraiņiem, kurus neapskaužamais liktenis atvedis uz mūsu zemi. Tam liecība ir neskaitāmi aizkustinoši un emocionāli stāsti par enerģiju, līdzjūtību, pašaizliedzību un devību. No tviterkonvoja līdz vecmāmuļas adītām zeķēm, no bērna atnestas krājkasītes līdz autobusu kolonnai. Mēs visi zinām šādus stāstus, un daudzi no mums tajos ir ņēmuši dalību. Gan pašvaldību darbā, nevalstiskajās organizācijās, gan privāti, malā mēs neesam stāvējuši.

Arī politikas laukā šis mūsu organizācijai ir bijis ļoti nozīmīgs gads. Esam izpildījuši mūsu kongresā izvirzīto mērķi būt pārstāvētiem Saeimā un valdībā. Pēdējo gadu apņēmīgais darbs ir vairojis mūsu politisko ietekmi. Panākumi Rīgas domes vēlēšanās, teicami rezultāti pašvaldību vēlēšanās, tam klāt nākusi pārstāvība nākamajā, Saeimas un valdības, līmenī. Tie visi ir mūsu kopīga, aktīva darba rezultāti.

Saeimā ievēlēti septiņi LRA pārstāvoši deputāti

Saeimā mūs pārstāv Linda Matisone, Česlavs Batņa, Edvards Smiltēns, Ieva Brante, Atis Deksnis, Lauris Lizbovskis un Juris Viļums.
Pirmo reizi valdībā darbojas mūsu politiskā spēka pārstāvis – Māris Sprindžuks, kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Mūsu biedri ieņem svarīgas, atslēgas, pozīcijas.

Ietekmīgo Tautsaimniecības komisiju vada Linda Matisone, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju – Ieva Brante. Česlavs Batņa ir priekšsēdētāja vietnieks Izglītības komisijā un vada Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisiju, Juris Viļums ir priekšsēdētāja biedrs Ārlietu komisijā, Atis Deksnis tādu pašu amatu ieņem Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Kā zināt, man deputāti uzticējuši pildīt Saeimas priekšsēdētāja pienākumus.

Lai cik sarežģīts bijis valdības veidošanas process, mēs tajā esam aizstāvējuši mums prioritāras lietas. Kā politiska organizācija mēs vienmēr esam iestājušies par visu Latvijas reģionu attīstību, modernu pārvaldību, konkurētspējīgu ekonomiku un uzņēmējdarbību. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka Māris Sprindžuks valdībā ieņem vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu un Linda Matisone vada ļoti ietekmīgo Tautsaimniecības komisiju. Mūsu pārstāvji darbosies arī mūsu APVIENOTĀ SARAKSTA ministru birojos, veidojot vienotu sadarbības lauku.

Taču panākumi ne tikai jāgūst, tie jānostiprina ilgtermiņā. Amati nav pašmērķis, tie mērķtiecīgi jāpiepilda ar saturu un jēgu. Tam visam būs vajadzīga mūsu enerģija, idejas un iesaiste.
Tāpēc jaunajā gadā vēlu mums visiem daudz jaudas, apņēmības un spara. Lai nākamais gads kļūst par nākamo attīstības posmu gan katram no mums, gan mūsu organizācijai, gan mūsu Latvijai!

Nodibināta Talsu novada nodaļa

Šī gada 22.martā LRA Talsu novada nodaļas dibināšanas sanāksmē, līdzās nodaļas valdes un priekšsēdētāja ievēlēšanai, tika apspriesta arī novada attīstības stratēģija, aktuālie izaicinājumi, tai skaitā skolu reforma. Sanāksmes dalībnieki runāja arī par uzņēmējdarbības izaugsmes iespējām, Mērsraga ostu, transporta infrastruktūru un tūrisma jomas nākotnes perspektīvām Talsu novadā. Apsveicam LRA Talsu novada nodaļas valdes priekšsēdētāju Arno Marnicu, […]

LRA Jaunatnes organizācijas kopsapulce

Šī gada 16. martā notikušajā Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) Jaunatnes organizācijas (JO) kopsapulcē delegāti atskatījās uz 2023. gadā paveikto, pārrunāja tradīcijas un jaunas idejas šim gadam, kā arī ievēlēja jaunu organizācijas valdi. Par LRA JO valdes priekšsēdētāju ievēlēts Gustavs Kilbloks. Par LRA JO valdes locekļiem kļuva Una Līce, Emīls Bergs, Jēkabs Līcis un Kristaps Bezbailis. […]