Jaunumi

Pašvaldību jaunā pamatfunkcija – darbs ar jaunatni

Autors: Jaunatnes politikas eksperte Alma Brinkmane

Ar 2023. gada 1. janvāri, kad stāsies spēkā vēl 13. Saeimas pieņemtais Pašvaldību likums, pašvaldības iegūs arī jaunu autonomo funkciju – darbs ar jaunatni.
Jaunatnes likums, kurš savu izskatīšanu sāka 13. Saeimā, bet pie grozījumiem vēl netika, paredz, ka pamatuzdevumi darbā ar jaunatni ir šādi:

  1. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
  2. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
  3. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
  4. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Tomēr, Jaunatnes likums pašvaldībām dod plašu vietu interpretācijai, kā tad to darbu ar jaunatni īstenot: Pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga paredzēt citu kārtību, kādā veicams darbs ar jaunatni.

Pamatfunkcija ir forši, un ļoti, ļoti vajadzīgi! Pašvaldībām ir jāredz, jādzird un jāiesaista savi jaunieši! Jāveido procesi, notikumi un iespējas, lai jaunieši veidotu piederību savam novadam un valstij, attīstītu sevi, savas prasmes, hobijus, savu sabiedrisko līdzdalību! Tas viss ir vitāli svarīgi mūsu Latvijas attīstībai un nākotnei! Un lai gan jaunieši ir tie, kas veidos mūsu Latviju nākotnē, tomēr ir pēdējais laiks saprast, ka jāinvestē viņos ir jau šodien!

Un par investīcijām ir mana baža! Uzlikt šādu pamatfunkciju pašvaldībām ir pirmais solis. Nākamie arī gaužam skaidri: definēt un veidot vienoti izpratni par to, kas tad īsti ir darbs ar jaunatni, kā sasniegt, sadzirdēt un saredzēt ik katru jaunieti pat visattālākajās novada vietās! Un kā to finansēt un kā atbalstīt pašvaldības šo pamatfunkciju veicot! Kur rast finansējumu, kā pārliecināt valdību, ka tas tiešām ir nepieciešams un kā uzraudzīt pašvaldības darbu ar jaunatni veicot, tas viss darba kārtībā!

Soļi ir skaidri – EJAM?!

Ar ticību, ka mūsu vērtīgākais kapitāls ir mūsu cilvēki,
Jaunatnes politikas eksperte, Alma Brinkmane.

Atsauces:

Pašvaldību likums (likumi.lv)

Jaunatnes likums (likumi.lv)

Latvijas Reģionu Apvienības ikgadējais kongress

Sestdien, 18. maijā, norisinājās „Latvijas Reģionu Apvienības” (LRA) ikgadējais kongress, pulcējot partijas biedrus un atbalstītājus no visas Latvijas. Šogad tam bija skaidrs un fokusēts vēstījums – Latvijas drošība. Militāra, ekonomiska un pilsoniska. Caur šādu prizmu tika vērtētas un piedāvātas tās idejas un risinājumi, pie kuriem rūpīgi strādājuši nozaru politiku darba grupās apvienojušies LRA biedri. Drošība […]

Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongresā spriedīs par Latvijas drošību

Sestdien, 18. maijā, notiks Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongress. Tajā partijas biedri un atbalstītāji spriedīs par priekšlikumiem Latvijas militārās, ekonomiskās un pilsoniskās drošības stiprināšanai un iezīmēs rīcības plānus to realizācijai. Kongress notiks 18. maijā konferenču centrā “ATTA Centre” Krasta ielā 60, Rīgā. Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties Latvijas Reģionu Apvienības kongresā. Kongresa sākums pulksten 10.00, reģistrācija […]