Jaunumi

Tikšanās Limbažu nodaļā

Šī gada 23. janvārī Latvijas Reģionu Apvienības Limbažu nodaļā viesojās Latvijas Reģionu Apvienības valdes priekšsēdētājs, 14. Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, LRA valdes loceklis, Saeimas deputāts Māris Sprindžuks un LRA valdes locekle, LRA domes priekšsēdētāja Agnese Geduševa.
Tikšanās laikā tika apspriesta politiskā situācija valstī, izaicinājumi pieņemot pašvaldības 2024. gada budžetu, tai skaitā skolu tīkla reforma, pedagogu atalgojuma jautājums, minimālās algas pieaugums, sociālo pabalstu budžets, kredītprocentu maksājumu kāpums un attīstībai atvēlamā budžeta sadaļa.
Tika arī aktualizēta nepieciešamība plānveidīgai pakalpojuma tīkla restrukturizācijai reģionālā līmenī, pamatojoties uz demogrāfijas, migrācijas datiem un uzņēmējdarbības vides attīstības nepieciešamību, izgaismojot arī nepieciešamību pārskatīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sadales principus, jo šobrīd tie nav ekonomiski taisnīgi, motivējoši un fiskāli pamatoti.
Sanāksmes dalībnieki diskutēja arī par vēja parku attīstības perspektīvām Limbažu novadā, kā arī vietējo iedzīvotāju tiešo ieguvumu no vēja parkiem, par piemēru ņemot citu Eiropas valstu pieredzi.
Paldies Zemnieku saimniecības “Vīganti” un atpūtas komplekss “Birzgaiļi” mājas mātei Lijai Jokstei par ekskursiju atpūtas kompleksā un pierādījumu tam, ko var panākt, kad “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās!”
Foto: Ilga Tiesnese

Nodibināta Talsu novada nodaļa

Šī gada 22.martā LRA Talsu novada nodaļas dibināšanas sanāksmē, līdzās nodaļas valdes un priekšsēdētāja ievēlēšanai, tika apspriesta arī novada attīstības stratēģija, aktuālie izaicinājumi, tai skaitā skolu reforma. Sanāksmes dalībnieki runāja arī par uzņēmējdarbības izaugsmes iespējām, Mērsraga ostu, transporta infrastruktūru un tūrisma jomas nākotnes perspektīvām Talsu novadā. Apsveicam LRA Talsu novada nodaļas valdes priekšsēdētāju Arno Marnicu, […]

LRA Jaunatnes organizācijas kopsapulce

Šī gada 16. martā notikušajā Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) Jaunatnes organizācijas (JO) kopsapulcē delegāti atskatījās uz 2023. gadā paveikto, pārrunāja tradīcijas un jaunas idejas šim gadam, kā arī ievēlēja jaunu organizācijas valdi. Par LRA JO valdes priekšsēdētāju ievēlēts Gustavs Kilbloks. Par LRA JO valdes locekļiem kļuva Una Līce, Emīls Bergs, Jēkabs Līcis un Kristaps Bezbailis. […]