Jaunumi

Tikšanās Limbažu nodaļā

Šī gada 23. janvārī Latvijas Reģionu Apvienības Limbažu nodaļā viesojās Latvijas Reģionu Apvienības valdes priekšsēdētājs, 14. Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, LRA valdes loceklis, Saeimas deputāts Māris Sprindžuks un LRA valdes locekle, LRA domes priekšsēdētāja Agnese Geduševa.
Tikšanās laikā tika apspriesta politiskā situācija valstī, izaicinājumi pieņemot pašvaldības 2024. gada budžetu, tai skaitā skolu tīkla reforma, pedagogu atalgojuma jautājums, minimālās algas pieaugums, sociālo pabalstu budžets, kredītprocentu maksājumu kāpums un attīstībai atvēlamā budžeta sadaļa.
Tika arī aktualizēta nepieciešamība plānveidīgai pakalpojuma tīkla restrukturizācijai reģionālā līmenī, pamatojoties uz demogrāfijas, migrācijas datiem un uzņēmējdarbības vides attīstības nepieciešamību, izgaismojot arī nepieciešamību pārskatīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sadales principus, jo šobrīd tie nav ekonomiski taisnīgi, motivējoši un fiskāli pamatoti.
Sanāksmes dalībnieki diskutēja arī par vēja parku attīstības perspektīvām Limbažu novadā, kā arī vietējo iedzīvotāju tiešo ieguvumu no vēja parkiem, par piemēru ņemot citu Eiropas valstu pieredzi.
Paldies Zemnieku saimniecības “Vīganti” un atpūtas komplekss “Birzgaiļi” mājas mātei Lijai Jokstei par ekskursiju atpūtas kompleksā un pierādījumu tam, ko var panākt, kad “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās!”
Foto: Ilga Tiesnese

Latvijas Reģionu Apvienības ikgadējais kongress

Sestdien, 18. maijā, norisinājās „Latvijas Reģionu Apvienības” (LRA) ikgadējais kongress, pulcējot partijas biedrus un atbalstītājus no visas Latvijas. Šogad tam bija skaidrs un fokusēts vēstījums – Latvijas drošība. Militāra, ekonomiska un pilsoniska. Caur šādu prizmu tika vērtētas un piedāvātas tās idejas un risinājumi, pie kuriem rūpīgi strādājuši nozaru politiku darba grupās apvienojušies LRA biedri. Drošība […]

Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongresā spriedīs par Latvijas drošību

Sestdien, 18. maijā, notiks Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongress. Tajā partijas biedri un atbalstītāji spriedīs par priekšlikumiem Latvijas militārās, ekonomiskās un pilsoniskās drošības stiprināšanai un iezīmēs rīcības plānus to realizācijai. Kongress notiks 18. maijā konferenču centrā “ATTA Centre” Krasta ielā 60, Rīgā. Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties Latvijas Reģionu Apvienības kongresā. Kongresa sākums pulksten 10.00, reģistrācija […]