Jaunumi

Ventspils novadā piesakām jaunus cilvēkus

Latvijas Reģionu apvienība Ventspils novadā sevi piesaka ar jauniem cilvēkiem  

Kad nestabilie marta laika apstākļi aiz muguras, klāt aprīlis, kurā sinoptiķi sola noturīgus plusus, arī Ventspils novada ASNiem jeb iedzīvotāju kopai “Ar saknēm novadā ieauguši” laiks nākt klajā ar savu piedāvājumu Ventspils novada pašvaldību vēlēšanām. Esam iesnieguši kandidātu sarakstu un startēsim no partijas “Latvijas Reģionu apvienība”.

Saraksts Ventspils novada vēlēšanu komisijā iesniegts 1. aprīlī, taču kā atzīst viens no saraksta līderiem Māris Dadzis: “Te joku vairs nebūs. Respektējam tagadējās pašvaldības veikumu, bet nākam, lai atsvaidzinātu lietas un darbus, kuru uzlabošana vēl priekšā. 1. aprīlī sarakstu iesniedzam apzināti, lai apliecinātu, ka neļaujamies aizspriedumiem, pārsteidzīgiem secinājumiem un māņticībai, bet ar prieku un pārliecību virzāmies uz mērķiem.”

Pirmais kārtas numurs, līdz ar to atbildība un līderība uzticēta līdzšinējai novada deputātei, sabiedriskā sektora pārstāvei Dacei Vašukai. “Tas ir izaicinājumus, taču vienlaikus likumsakarīgs solis uz priekšu. Pēc politikas teorijas apguves klāt nākusi praktiska pieredze domes darbā un NVO sektorā, turklāt šobrīd studēju RSU maģistrantūrā reģionālo politiku un valsts pārvaldību. Drosmi stāties līdzās gadu desmitus pieredzējušajiem citu sarakstu līderiem dod arī apziņa, ka mūsu komandu stiprina ne vien tāds pašvaldības darbā pieredzējis vadītājs kā Māris Dadzis, bet enerģiski sava novada patrioti no visiem pagastiem un Piltenes pilsētas – gan tie, kuri pievienojušies ASNiem šajās vēlēšanās, gan tie, kuri atbalsta un turpina būt kopā kopš 2017. gada.”

Veidojot sarakstu, ievērots princips –  iekļaut tos cilvēkus, kuri jau līdz šim apliecinājuši, ka ir gatavi darīt vairāk nekā prasa pienākums, gatavi ziedot savu laiku un enerģiju sabiedriskajām aktivitātēm, sabiedriskajam labumam, vietējo kopienu saliedētībai un izaugsmei; cilvēkus, kuri spējuši domāt tālāk par savu sētu, ārpus sava amata pienākumiem un sava personiskā labuma gūšanas, kuriem nav svarīga tikai sava viedokļa paušana, bet arī citu viedoklis.

Sarakstā iekļauti 18 kandidāti – dažādu paaudžu un jomu pārstāvji. “Mēs neesam
“direktoru klubiņš”, bet apzināti lūkojāmies dažādības virzienā, lai ne vien birokrātija, bet arī praktiskā dzīves puse, kultūra, izglītība un uzņēmēju vajadzību izpratne būtu klātesošā pašvaldības darbā un domes lēmumos,” uzsver Dace Vašuka.

Lai veidotu jaunatnes vajadzībām atbilstošu dzīves vidi un pakalpojumus, veicinātu tās līdzdalību pašvaldības darbā, kas līdz šim Ventspils novadā ir bijusi kritiski zema, būtisks akcents ne vien vārdos, bet arī pārstāvniecībā un programmā likts uz jauno paaudzi.

Roberts Bernšteins, kopā ar kolēģiem šodien iesniedzot sarakstu, pauž gandarījumu, ka beidzot aktualizēta jaunatnes joma, tādēļ arī gatavs iesaistīties un kandidēt. Roberts, iepriekš būdams sporta dzīves organizators Piltenē, tagad nolikts uz bezdarbnieka “pauzes”, taču viņš aizvien domā par lietām, ko nepieciešams mainīt, attīstīt, uzlabot. Izmantojot pandēmijas dīkstāvi, Roberts velta laiku tam, lai kopā ar sievu veidotu ģimenes uzņēmumu Piltenes pilsētā un papildina zināšanas dažādos kursos. “Nav ko sēdēt un čīkstēt, ka nav labi, ir pašiem jākustas, tad arī viss notiks,” saka Roberts.

Jauniešiem, kuri entuziasma pilni sākuši nopietnās dzīves gaitas, apzinoties, ka nevēlas savas saknes izraut no dzimtā novada, bet tieši otrādi  – iesakņoties šeit, ir būtiski, lai viņu balss tiek sadzirdēta. Tādēļ esam gatavi tos ne vien uzklausīt, bet arī aktīvi iesaistīt, jo novadam jāiet līdzi laikam. Šodienas lēmumi veido arī nākotnes dzīves vidi, kurai jābūt saskaņā arī ar jaunās paaudzes vajadzībām. Mēs esam par jauniešu jomas pārdomātu un jēgpilnu attīstību ne tikai vārdos un solījumos, bet arī darbos.

Sarakstā ir plaši pārstāvēta kultūras joma, līdz ar to arī aktieris un šīs jomas pārstāvis Gatis Gāga, kurš izveidojis savu uzņēmējdarbību Ugāles pagastā, noslēdz Latvijas Reģionu apvienības kandidātu sarakstu un papildina iesniedzēju pulku, paužot pārliecību, ka “kultūra ir ikvienas tautas izdzīvošanas priekšnoteikums, bet dzīvi un attīstīti lauki ir Latvijas valsts izdzīvošanas priekšnoteikums, tādēļ arī laukos ir jārada vide, kurā dzīve vārās un mutuļo un cilvēkiem ir interesanti dzīvot, lai ir ko darīt gan kulturāli, gan ekonomiski, gan visos citos aspektos.”

Latvijas Reģionu apvienības saraksts ir veselīgās stiprā un daiļā dzimuma proporcijās un pašos spēka gados – 66% kandidāti ir vecumā no 31 – 50 gadiem.

Mēs ticam, ka ir iespējams veidot tādu Ventspils novadu, no kura nevis aizbrauc, bet kur atgriežas, kur paliek dzīvot, kur iespējams daudz ko piedzīvot. Mūsu komandā esam apvienojuši cilvēkus, kuri vēlas un spēj redzēt tālāk, domāt plašāk un laikmetīgāk. Esam likuši kopā jaunības enerģiju ar pieredzi, stingru vietējo tradīciju pamatu ar pasaules plašumos gūtu iedvesmu.

Esam izveidojuši savu kandidātu prioritāšu TOP 5:

  1. Mazināt pašvaldības administratīvos izdevumus, lai vairāk nodokļu ieņēmumus atvēlētu dzīvojamā fonda atjaunošanai, degradēto teritoriju sakārtošanai, ceļu infrastruktūrai;
  2. Turēt godā un attīstīt ventiņu, lībiešu un suitu mantojumu, sargāt kultūrvēsturiskās vērtības un novada dabu kā ilgtspējīgu pamatu uzņēmējdarbības attīstībai novadā;
  3. Profesionāli veidot novada tēlu un atpazīstamību kā pašvaldības atbalstu tūrisma, mājražotāju, amatnieku un radošo industriju uzņēmējiem;
  4. Iesaistīt jauniešus pašvaldības lēmumu pieņemšanā un veicināt pilsoniskās līdzdalības izpratni;
  5. Nepieļaut, ka tiek īstenoti tādi vēja parku projekti, kas samazina novada dabas daudzveidību, negatīvi ietekmē vidi un iedzīvotāju veselību.

Latvijas Reģionu Apvienības ikgadējais kongress

Sestdien, 18. maijā, norisinājās „Latvijas Reģionu Apvienības” (LRA) ikgadējais kongress, pulcējot partijas biedrus un atbalstītājus no visas Latvijas. Šogad tam bija skaidrs un fokusēts vēstījums – Latvijas drošība. Militāra, ekonomiska un pilsoniska. Caur šādu prizmu tika vērtētas un piedāvātas tās idejas un risinājumi, pie kuriem rūpīgi strādājuši nozaru politiku darba grupās apvienojušies LRA biedri. Drošība […]

Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongresā spriedīs par Latvijas drošību

Sestdien, 18. maijā, notiks Latvijas Reģionu Apvienības 5.kongress. Tajā partijas biedri un atbalstītāji spriedīs par priekšlikumiem Latvijas militārās, ekonomiskās un pilsoniskās drošības stiprināšanai un iezīmēs rīcības plānus to realizācijai. Kongress notiks 18. maijā konferenču centrā “ATTA Centre” Krasta ielā 60, Rīgā. Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties Latvijas Reģionu Apvienības kongresā. Kongresa sākums pulksten 10.00, reģistrācija […]