Viedokļi

Kas nosaka jauniešu vēlmi dzīvot Latvijā?

Autors: Gustavs Kilbloks, LRA JO valdes priekšsēdētājs

Pārstāvot jaunatnes organizāciju, vēlos akcentēt problēmu, kas ir svarīga valsts ilgtermņa attīstībai, proti, jauniešu aizbraukšana projām no valsts, bez nākotnes plāna atgriezties. Jauniešu došanās projām, lai iegūtu izglītību, profesiju un darba pieredzi nebūtu problēma, ja iegūtās zināšanas tiktu pielietotas Latvijas tautsaimniecības attīstības un labklājības veicināšanā. Tomēr vairums vairs Latvijā neatgriežas. 

Laikā, kad jauniešos latviskā identitāte saplūst ar eiropeisko un patriotiskums ir katra jaunieša morālās apziņas jautājums, mums ir svarīgi, lai savas valsts piederības sajūta kļūst stiprāka. Tas sasniedzams izceļot latviešu kultūru, kuru veido tradīcijas. Latviskās tradīcijas vijas cauri laikiem un veido mūs un mūsu Latviju tādu, kāda tā ir šodien, kādu to vēlesimies redzēt rīt.

Bezgala svarīga ir mūsu nacionālā identitāte, kuras pamats ir latviešu valoda. Tomēr, mūsu izglītības sistēma vairs nespēj nodrošināt latviešu valodas attīstību, un pieļauj atkāpes no literārās izglītības un intelektuālā diskursa, ko tā sniedz.
Tāpēc jāsaprot, ka ne tikai kultūrvēsturiskais mantojums un valoda noteiks jaunieša vēlmi dzīvot Latvijā, bet arī vidējās un augstākās izglītības kvalitāte, tās pieejamība, turpmākās karjeras iespējas un darba atalgojums.

Pats galvenais – drošība visa reģiona līmenī!

Autors: Juris Viļums, 14. Saeimas deputāts, LRA valdes priekšsēdētājs   Katram bērnam droša nākotne brīvā Latvijā! Katram bērnam droša nākotne brīvā Latvijā – neatkarīgi no tā, kāds izglītības un ienākumu līmenis ir bērna vecākiem. Neatkarīgi no tā, kādā valodā vai kādā latviešu valodas paveidā runā vai domā viņa vecāki. Neatkarīgi no tā, kurā reģionā izvēlējušies […]