Viedokļi

Rīcības virzieni Latvijas iekšējās drošības attīstībai

Autors: Aigars Evardsons, iekšējās drošības eksperts ar 30 gadu darba pieredzi (1981.-2011.) iekšlietās un kopš 2012.gada ar darba pieredzi interešu un korupcijas novēršanas jautājumos valsts iestādēs un pašvaldībās.

Iekšējās drošības politika ir pasākumu kopums, kas vērsts uz drošības apdraudējumu apzināšanu, novēršanu un pārvarēšanu, kurā ir jāiesaistās ne tikai Iekšlietu ministrijai un tās padotības iestādēm, bet gan visai valsts pārvaldei, tādējādi nodrošinot un garantējot vidi,  kurā ikviens Latvijā jūtas droši.

Kopš Latvijas Policijas Akadēmija likvidācijas tika sagrauta un pārtraukta augsti kvalificētu speciālistu apmācība un darbinieku profesionālās karjeras attīstība iekšējās drošības dienestos (iestādēs), pasliktinās smagu un sevišķi smagu noziegumu atklāšana un joprojām palielinās pieredzējušu darbinieku “aizplūšana” no iekšējās drošības dienestiem (iestādēm).

Ņemot vērā esošo atalgojumu apmēru augsti kvalificētu darbinieku skaits iekšējās drošības dienestos krasi samazinās.

Iekšējā drošības stūrakmens ir iekšējās drošības dienestu (iestāžu) darbinieki, kuriem ir nodrošināts konkurētspējīgs atalgojums, skaidri un precīzi noteiktas karjeras izaugsmes iespējas, nodrošināta “cilvēciska” darba vide un kura rīcībā ir nepieciešamie resursi.

Četri galvenie rīcības virzieni Latvijas iekšējās drošības attīstības nodrošināšanai ir:

  1. Izveidot vienotu iekšējās drošības dienestu specifisko apmācību nodrošināšanai augstskolu – Iekšējā drošības akadēmija;
  2. Nodrošināt iekšējās drošības dienestu (iestāžu) darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu, nosakot un nodrošinot atalgojuma pieaugumu līdz 40 % 4 gadu periodā;
  3. Realizēt iekšējās drošības dienestu (iestāžu) vajadzībām infrastruktūras izbūves projektus, nodrošinot objektu izbūvi vai pārbūvi saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto, prioritāro ilgtermiņa plānu 2023.-2030.gadam, kurš ir nemainīgs lielums ilgtermiņā;
  4. Nodrošināt iekšējās drošības dienestus (iestādes) ar resursiem, tādā apjomā, kas nodrošina šo dienestu funkciju/uzdevumu ātru un kvalitatīvu izpildi sabiedrības interešu aizstāvībai.
    Aigars_Evardsons

Sirds un asinsvadu veselība – visas sabiedrības atbildība

Autors: Romualds Ražuks, Latvijas Universitātes pētnieks, medicīnas zinātņu doktors Publicēts: ir.lv 10.10.2022. Pirms trim gadiem Eiropas pretnabadzības tīkla Latvijas organizācijas (EAPN-Latvia) paspārnē izveidojām dažādu sabiedrisko organizāciju darba grupu, lai pievērstu lielāku uzmanību sirds un asinsvadu jeb kardiovaskulāro (KVS) slimību ārstēšanas uzlabošanai, tostarp palielinot ārstēšanās pieejamību visiem iedzīvotājiem. Šogad, kad pēc kovida pandēmijas Latvijā fiksēts rekordliels […]

Kādēļ nepieciešama pensiju indeksācija?

Kādēļ nepieciešama pensiju indeksācija? Jana Muižniece, LRA Rīgas nodaļas vadītāja vietniece, sociālās drošības eksperte, 14.Saeimas kandidāte Inflācijas pieaugums sāpīgi skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju, taču pensijas līdz noteiktam lielumam ir vienīgais ienākums, kas tiesiski ir aizsargātas pret inflācijas ietekmi, proti reizi gadā (oktobrī) paredzot pensiju indeksāciju, indeksā iekļaujot 2 lielumus – patēriņa cenu indeksu (jeb inflāciju) […]