Viedokļi

Rīcības virzieni Latvijas iekšējās drošības attīstībai

Autors: Aigars Evardsons, iekšējās drošības eksperts ar 30 gadu darba pieredzi (1981.-2011.) iekšlietās un kopš 2012.gada ar darba pieredzi interešu un korupcijas novēršanas jautājumos valsts iestādēs un pašvaldībās.

Iekšējās drošības politika ir pasākumu kopums, kas vērsts uz drošības apdraudējumu apzināšanu, novēršanu un pārvarēšanu, kurā ir jāiesaistās ne tikai Iekšlietu ministrijai un tās padotības iestādēm, bet gan visai valsts pārvaldei, tādējādi nodrošinot un garantējot vidi,  kurā ikviens Latvijā jūtas droši.

Kopš Latvijas Policijas Akadēmija likvidācijas tika sagrauta un pārtraukta augsti kvalificētu speciālistu apmācība un darbinieku profesionālās karjeras attīstība iekšējās drošības dienestos (iestādēs), pasliktinās smagu un sevišķi smagu noziegumu atklāšana un joprojām palielinās pieredzējušu darbinieku “aizplūšana” no iekšējās drošības dienestiem (iestādēm).

Ņemot vērā esošo atalgojumu apmēru augsti kvalificētu darbinieku skaits iekšējās drošības dienestos krasi samazinās.

Iekšējā drošības stūrakmens ir iekšējās drošības dienestu (iestāžu) darbinieki, kuriem ir nodrošināts konkurētspējīgs atalgojums, skaidri un precīzi noteiktas karjeras izaugsmes iespējas, nodrošināta “cilvēciska” darba vide un kura rīcībā ir nepieciešamie resursi.

Četri galvenie rīcības virzieni Latvijas iekšējās drošības attīstības nodrošināšanai ir:

  1. Izveidot vienotu iekšējās drošības dienestu specifisko apmācību nodrošināšanai augstskolu – Iekšējā drošības akadēmija;
  2. Nodrošināt iekšējās drošības dienestu (iestāžu) darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu, nosakot un nodrošinot atalgojuma pieaugumu līdz 40 % 4 gadu periodā;
  3. Realizēt iekšējās drošības dienestu (iestāžu) vajadzībām infrastruktūras izbūves projektus, nodrošinot objektu izbūvi vai pārbūvi saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto, prioritāro ilgtermiņa plānu 2023.-2030.gadam, kurš ir nemainīgs lielums ilgtermiņā;
  4. Nodrošināt iekšējās drošības dienestus (iestādes) ar resursiem, tādā apjomā, kas nodrošina šo dienestu funkciju/uzdevumu ātru un kvalitatīvu izpildi sabiedrības interešu aizstāvībai.
    Aigars_Evardsons

Spēcīgas ekonomika un tautas labklājība – valsts drošības pamats

Autors: Edgars Štelmahers Bez spēcīgas ekonomikas un tautas labklājības ir apdraudēta valsts drošība. Kopš 2009. gada nekustamo īpašumu un banku krīzes ir pagājuši 14. gadi, kuru laikā, pateicoties neveiksmīgai valsts vadīšanai, mūsu attīstība  galvenajos makroekonomikas rādītājos ir bijusi lēnāka nekā kaimiņiem. Šobrīd atpaliekam no kaimiņiem gan valsts kopproduktā uz vienu iedzīvotāju, gan vidējās algas rādītājos […]

Pats galvenais – drošība visa reģiona līmenī!

Autors: Juris Viļums, 14. Saeimas deputāts, LRA valdes priekšsēdētājs   Katram bērnam droša nākotne brīvā Latvijā! Katram bērnam droša nākotne brīvā Latvijā – neatkarīgi no tā, kāds izglītības un ienākumu līmenis ir bērna vecākiem. Neatkarīgi no tā, kādā valodā vai kādā latviešu valodas paveidā runā vai domā viņa vecāki. Neatkarīgi no tā, kurā reģionā izvēlējušies […]