Viedokļi

Rīcības virzieni Latvijas iekšējās drošības attīstībai

Autors: Aigars Evardsons, iekšējās drošības eksperts ar 30 gadu darba pieredzi (1981.-2011.) iekšlietās un kopš 2012.gada ar darba pieredzi interešu un korupcijas novēršanas jautājumos valsts iestādēs un pašvaldībās.

Iekšējās drošības politika ir pasākumu kopums, kas vērsts uz drošības apdraudējumu apzināšanu, novēršanu un pārvarēšanu, kurā ir jāiesaistās ne tikai Iekšlietu ministrijai un tās padotības iestādēm, bet gan visai valsts pārvaldei, tādējādi nodrošinot un garantējot vidi,  kurā ikviens Latvijā jūtas droši.

Kopš Latvijas Policijas Akadēmija likvidācijas tika sagrauta un pārtraukta augsti kvalificētu speciālistu apmācība un darbinieku profesionālās karjeras attīstība iekšējās drošības dienestos (iestādēs), pasliktinās smagu un sevišķi smagu noziegumu atklāšana un joprojām palielinās pieredzējušu darbinieku “aizplūšana” no iekšējās drošības dienestiem (iestādēm).

Ņemot vērā esošo atalgojumu apmēru augsti kvalificētu darbinieku skaits iekšējās drošības dienestos krasi samazinās.

Iekšējā drošības stūrakmens ir iekšējās drošības dienestu (iestāžu) darbinieki, kuriem ir nodrošināts konkurētspējīgs atalgojums, skaidri un precīzi noteiktas karjeras izaugsmes iespējas, nodrošināta “cilvēciska” darba vide un kura rīcībā ir nepieciešamie resursi.

Četri galvenie rīcības virzieni Latvijas iekšējās drošības attīstības nodrošināšanai ir:

  1. Izveidot vienotu iekšējās drošības dienestu specifisko apmācību nodrošināšanai augstskolu – Iekšējā drošības akadēmija;
  2. Nodrošināt iekšējās drošības dienestu (iestāžu) darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu, nosakot un nodrošinot atalgojuma pieaugumu līdz 40 % 4 gadu periodā;
  3. Realizēt iekšējās drošības dienestu (iestāžu) vajadzībām infrastruktūras izbūves projektus, nodrošinot objektu izbūvi vai pārbūvi saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto, prioritāro ilgtermiņa plānu 2023.-2030.gadam, kurš ir nemainīgs lielums ilgtermiņā;
  4. Nodrošināt iekšējās drošības dienestus (iestādes) ar resursiem, tādā apjomā, kas nodrošina šo dienestu funkciju/uzdevumu ātru un kvalitatīvu izpildi sabiedrības interešu aizstāvībai.
    Aigars_Evardsons

Apkures sezona. Vai būs pieejams izvēlētais resurss un kāda būs cena?

Autors: Jana Muižniece, sociālās drošības eksperte. Tuvojas gada skaistākie svētki, kad daba sevi atvērs savā pilnbriedā, lai pēc tam jau briedinātu savus augļus rudens ražai. Pierasts un rimts  dabas cikls, ja vien šoreiz fonā mums nebūtu neziņa un uztraukums par gaidāmo apkures sezonu. Dzīvojam mēs mērenajā klimata joslā, kur apkures sezona ir 8 – 9 mēneši, […]

Bērns kā nācijas pamatvērtība

Autors: Ārija Martukāne, sociālo jautājumu eksperts ar 30 gadu pieredzi. Kā eksperts piedalījusies deinstitucionalizācijas plāna izstrādē Latvijā, 14 gadus vada profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze”. No 2006. gada piedalās ministriju organizētajās darba grupās, kurās tiek skartas bērnu intereses un tiesības, kā arī izstrādāta ģimeņu politika. No 2016. gada darbojas projektā “Latvijas bērnu labklājības tīkls”. Galvenās tēzes: […]