Viedokļi

Spēcīgas ekonomika un tautas labklājība – valsts drošības pamats

Autors: Edgars Štelmahers
Bez spēcīgas ekonomikas un tautas labklājības ir apdraudēta valsts drošība.

Kopš 2009. gada nekustamo īpašumu un banku krīzes ir pagājuši 14. gadi, kuru laikā, pateicoties neveiksmīgai valsts vadīšanai, mūsu attīstība  galvenajos makroekonomikas rādītājos ir bijusi lēnāka nekā kaimiņiem. Šobrīd atpaliekam no kaimiņiem gan valsts kopproduktā uz vienu iedzīvotāju, gan vidējās algas rādītājos un investīciju apjomos. Mums ir arī zemākie budžeta ieņēmumi un augstākie darba spēka nodokļi. Salīdzinot ar kaimiņvalstīm, uz darba devēju tiek attiecinātas būtiski augstākas izmaksas par darbinieka darba nespēju slimības gadījumā.

Esam izstrādājuši piedāvājumus konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides radīšanai, lai būtu iespējama investīciju piesaiste ekonomikas izaugsmei:

 • IIN vienkāršošana un progresivitātes mazināšana;
 • Dividenžu nodokļa mazināšana līdz  20/80;
 • Vecuma pensiju sistēmas mūsdienīgošana;
 • Sociālās apdrošināšanas izmaksas par darba nespējas periodu. Šeit jāmaina gan izmaksājamo summu apjoms, gan izmaksu proporcija starp darba devēju un valsti, radot darba devējiem konkurētspējīgu pozīciju Baltijas valstu starpā.
 • Banku policejiskuma funkcijas noņemšana;
 • Finanšu pakalpojumu tirgus konkurences stiprināšana;
 • Efektīvas valsts pārvaldes digitālās transformācijas birokrātijas samazināšana attiecībās ar valsts pārvaldi un finanšu sektoru; 
 • Biznesa drošības stiprināšana; 
 • Tiesiskās telpas paredzamība, skaidrība un izlēmīgums; 
 • Eiropas investīciju apdrošināšanas sistēmas izveidošana;
 • Valsts aizsardzības izaicinājumu pārvarēšana – “no defekta par efektu”. 
 • Jaudīgas un vietējo industriju iekļaujošas aizsardzības pasūtījuma sistēmas izviedošana; 
 • Civilās aiizsardzības un kiberdrošības pamatprincipu izstradāšana un ieviešana ikdienas darba un biznesa vidē.

Pats galvenais – drošība visa reģiona līmenī!

Autors: Juris Viļums, 14. Saeimas deputāts, LRA valdes priekšsēdētājs   Katram bērnam droša nākotne brīvā Latvijā! Katram bērnam droša nākotne brīvā Latvijā – neatkarīgi no tā, kāds izglītības un ienākumu līmenis ir bērna vecākiem. Neatkarīgi no tā, kādā valodā vai kādā latviešu valodas paveidā runā vai domā viņa vecāki. Neatkarīgi no tā, kurā reģionā izvēlējušies […]