Viedokļi

Valsts atbalsts senioriem

Autors: Jana Muižniece, sociālās drošības eksperte.

Ņemot vērā cenu kāpumu pārtikai, elektroenerģijai un apkurei, valsts atbalstam senioriem jābūt sociāli atbildīgam, taisnīgam un elastīgam. Raugoties uz rudens/ziemas periodu un iespējams arī vēl uz tuvākajiem pāris gadiem, primārais atbalsts būtu sniedzams:

  1. Caur indeksācijas mehānisma pārskatīšanu, to veicot divas reizes gadā (augstas inflācijas apstākļos), piemērojot 100% algas indeksu, kā arī pārejot uz visu pensiju indeksāciju (2022.gadā tiks indeksētas pensija vai pensijas daļa līdz 534 euro);
  2. Senioriem ar zemu pensijas apmēru kompensējot elektroenerģijas, apkures cenu kāpumu caur tiešajiem maksājumiem vai nosakot cenu griestus patērētājiem, kā arī sniedzot atbalstu veselības aprūpei/medikamentu iegādei/zobārstniecībai.

Vidējā termiņā ir jādomā, kā risināt minimālo pensiju pārskatīšanas jautājumu, kuras kopš 2021.gada pēc Satversmes tiesas sprieduma izpildes ir piesaistītas ienākumu mediānai un nākamā pārskatīšana ir plānota 2023.gadā. No vienas puses tas ir pozitīvs solis, bet no otras puses, pēc šādas metodes aprēķinot minimālās pensijas, tās strauji tuvojas vidējam pensijas apmēram, tā mazinot individuālo sociālo iemaksu lomu. Citos apstākļos būtu uzsākama diskusija par bāzes pensijas ieviešanu, taču ne šobrīd, tāpēc iespējams, ka jautājums jārisina caur piemaksām, pārskatot to aprēķināšanas kārtību, vienlaikus atrisinot jautājumu par to piešķiršanu pensionāriem, kuri pensionējās pēc 2012.gada. Paralēli būtu uzsākama diskusija par izdienas pensijām – tās piešķiršanas kritērijiem, pensionēšanās vecumu un mērķgrupām, vienlaikus nosakot saprātīgu pārejas periodu.

Un nobeigumā vēlreiz uzsveru par atbalsta nepieciešamību senioriem saistībā ar straujo cenu pieaugumu pamatvajadzību nodrošināšanai, vienojoties par  mērķtiecīgu, ātru un atbildīgu sadarbību starp valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī nozaru griezumā.

Jana_Muizniece

Pats galvenais – drošība visa reģiona līmenī!

Autors: Juris Viļums, 14. Saeimas deputāts, LRA valdes priekšsēdētājs   Katram bērnam droša nākotne brīvā Latvijā! Katram bērnam droša nākotne brīvā Latvijā – neatkarīgi no tā, kāds izglītības un ienākumu līmenis ir bērna vecākiem. Neatkarīgi no tā, kādā valodā vai kādā latviešu valodas paveidā runā vai domā viņa vecāki. Neatkarīgi no tā, kurā reģionā izvēlējušies […]

Kas nosaka jauniešu vēlmi dzīvot Latvijā?

Autors: Gustavs Kilbloks, LRA JO valdes priekšsēdētājs Pārstāvot jaunatnes organizāciju, vēlos akcentēt problēmu, kas ir svarīga valsts ilgtermņa attīstībai, proti, jauniešu aizbraukšana projām no valsts, bez nākotnes plāna atgriezties. Jauniešu došanās projām, lai iegūtu izglītību, profesiju un darba pieredzi nebūtu problēma, ja iegūtās zināšanas tiktu pielietotas Latvijas tautsaimniecības attīstības un labklājības veicināšanā. Tomēr vairums vairs […]