Viedokļi

Valsts atbalsts senioriem

Autors: Jana Muižniece, sociālās drošības eksperte.

Ņemot vērā cenu kāpumu pārtikai, elektroenerģijai un apkurei, valsts atbalstam senioriem jābūt sociāli atbildīgam, taisnīgam un elastīgam. Raugoties uz rudens/ziemas periodu un iespējams arī vēl uz tuvākajiem pāris gadiem, primārais atbalsts būtu sniedzams:

  1. Caur indeksācijas mehānisma pārskatīšanu, to veicot divas reizes gadā (augstas inflācijas apstākļos), piemērojot 100% algas indeksu, kā arī pārejot uz visu pensiju indeksāciju (2022.gadā tiks indeksētas pensija vai pensijas daļa līdz 534 euro);
  2. Senioriem ar zemu pensijas apmēru kompensējot elektroenerģijas, apkures cenu kāpumu caur tiešajiem maksājumiem vai nosakot cenu griestus patērētājiem, kā arī sniedzot atbalstu veselības aprūpei/medikamentu iegādei/zobārstniecībai.

Vidējā termiņā ir jādomā, kā risināt minimālo pensiju pārskatīšanas jautājumu, kuras kopš 2021.gada pēc Satversmes tiesas sprieduma izpildes ir piesaistītas ienākumu mediānai un nākamā pārskatīšana ir plānota 2023.gadā. No vienas puses tas ir pozitīvs solis, bet no otras puses, pēc šādas metodes aprēķinot minimālās pensijas, tās strauji tuvojas vidējam pensijas apmēram, tā mazinot individuālo sociālo iemaksu lomu. Citos apstākļos būtu uzsākama diskusija par bāzes pensijas ieviešanu, taču ne šobrīd, tāpēc iespējams, ka jautājums jārisina caur piemaksām, pārskatot to aprēķināšanas kārtību, vienlaikus atrisinot jautājumu par to piešķiršanu pensionāriem, kuri pensionējās pēc 2012.gada. Paralēli būtu uzsākama diskusija par izdienas pensijām – tās piešķiršanas kritērijiem, pensionēšanās vecumu un mērķgrupām, vienlaikus nosakot saprātīgu pārejas periodu.

Un nobeigumā vēlreiz uzsveru par atbalsta nepieciešamību senioriem saistībā ar straujo cenu pieaugumu pamatvajadzību nodrošināšanai, vienojoties par  mērķtiecīgu, ātru un atbildīgu sadarbību starp valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī nozaru griezumā.

Jana_Muizniece

Apkures sezona. Vai būs pieejams izvēlētais resurss un kāda būs cena?

Autors: Jana Muižniece, sociālās drošības eksperte. Tuvojas gada skaistākie svētki, kad daba sevi atvērs savā pilnbriedā, lai pēc tam jau briedinātu savus augļus rudens ražai. Pierasts un rimts  dabas cikls, ja vien šoreiz fonā mums nebūtu neziņa un uztraukums par gaidāmo apkures sezonu. Dzīvojam mēs mērenajā klimata joslā, kur apkures sezona ir 8 – 9 mēneši, […]

Bērns kā nācijas pamatvērtība

Autors: Ārija Martukāne, sociālo jautājumu eksperts ar 30 gadu pieredzi. Kā eksperts piedalījusies deinstitucionalizācijas plāna izstrādē Latvijā, 14 gadus vada profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze”. No 2006. gada piedalās ministriju organizētajās darba grupās, kurās tiek skartas bērnu intereses un tiesības, kā arī izstrādāta ģimeņu politika. No 2016. gada darbojas projektā “Latvijas bērnu labklājības tīkls”. Galvenās tēzes: […]