LRA valde

Agnese Geduševa

Valdes locekle. Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietniece.

Politiskā pieredze

Agnesei ir bakalaura grāds jurisprudencē un maģistra grāds iestāžu un uzņēmumu vadībā. No 2018.gada Agnese ir Ķekavas novada domes deputāte. Darbojas Finanšu, Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta, kā arī Sociālo jautājumu komiteju sastāvā. No 2021.gada 1.jūlija Agnese ir Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Viņas atbildības jomas ir: izglītība, kultūra, sports un tūrisms, kā arī sociālā un veselības aizsardzības joma. Darbs Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo lietu un Drošības komiteju sastāvā.

Profesionālajā jomā ir pieredze kā privātajā, tā publiskajā sektorā. Ilggadēja pieredze arī darbā nevalstiskajā sektorā, dalība biedrību darbā, kuras iestājas par ģimeniskām vērtībām, vecāku un bērnu tiesībām, izglītības jomas u.c. jautājumiem. Pārstāvot NVO viedokli, līdzdalība ministriju, valdības, kā arī Saeimas darba grupu un komisiju sēdēs.

Motivācijas vēstījums

Esmu patiesi lepna par to, ka esmu LRA biedrs, jo šajā partijā ir apvienota pieredze un zināšanas ar jaunības enerģiju un spējām, kas, manuprāt, ir panākumu atslēga. Šī partija nav radikāla savos uzskatos, tā ir pragmatiska un, kas svarīgi, konkrēti iezīmē mūsu tautas pamatvērtības, kā piemēram, patriotisms, ģimeniskas vērtības un citas. Kas esošajā situācijā ir ārkārtīgi svarīgi – mēs nedalām cilvēkus, nešķeļam sabiedrību ne pēc tautības, ne ekonomiskajiem aspektiem, ne arī kādiem citiem kodiem. Mēs esam neliela tauta uz Pasaules kartes, bet mēs esam gudra un stipra tauta ar vēsturiski bagātu pieredzi, tādēļ mums jābūt vienotiem.

Tā vārdā esmu gatava strādāt – lai mums būtu stipri reģioni, stipra Latvija!

Citi LRA valdes locekļi

Edvards Smiltēns

Valdes priekšsēdētājs. Rīgas domes vicemērs.

Jānis Vilnītis

Valdes loceklis. Liepājas domes deputāts.

Dagnis Straubergs

Valdes loceklis. Limbažu novada domes priekšsēdētājs.

Rūdolfs Kudļa

Valdes loceklis. Ogres novada nodaļas vadītājs.

Andrejs Ence

Valdes loceklis. Mārupes novada domes priekšsēdētājs.

Juris Viļums

Valdes loceklis. Latgaliešu kultūras biedrības vadītājs.

Ilze Ortveina

Valdes locekle. Latvijas Māsu asociācijas viceprezidente.

Māris Sprindžuks

Valdes loceklis. Ādažu novada domes priekšsēdētājs.

Normunds Līcis

Valdes loceklis. Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs.