Nodaļu vadītāji

Juris Viļums

Lai gan Latvijas spēks ir reģionos, tajā pašā laikā aizvien turpinās to izsīkšana. Tāpēc valsts nākotne jābalsta uz stipriem administratīvajiem reģioniem, kas plašākā teritorijā varētu apvienot spēkus kopīgu problēmu atrisināšanai un reizē arī varētu uzņemties daļu no pašreiz neefektīvi īstenotajām valsts funkcijām.

Rēzekne savos reklāmas materiālos bieži izmanto saukli “Latgales sirds”, taču nu jau vairāku gadu garumā šī “sirds” sākusi klibot nemākulīgas pilsētas pārvaldes dēļ, pār kuras darbu gulst arī daudzas iespējami negodīgas rīcības ēnas. Rēzeknei jākļūst par gaišu piemēru godīgai, taisnīgai un demokrātiskai pilsētas pārvaldei. Rēzeknes pilsoniskajai sabiedrībai un valsts līmeņa politiķiem ir jāspēj saslēgties kopīgā darbā – Rēzeknei būt!

Citi nodaļu vadītāji

Normunds Līcis

Saulkrastu novada nodaļas vadītājs.

Guntis Kalniņš

Bauskas novada nodaļas vadītājs.

Juris Krūze

Ādažu novada nodaļas vadītājs.

Rūdolfs Kudļa

Ogres novada nodaļas vadītājs.

Andis Damlics

Ķekavas novada nodaļas vadītājs.

Terēza Luksa

Ropažu novada nodaļas vadītāja.

Roberts Gaižutis

Dienvidkurzemes nodaļas vadītājs.

Rūdolfs Pelēkais

Limbažu novada nodaļas vadītājs.

Agnese Meija

Mārupes novada nodaļas vadītāja.

Egils Kurpnieks

Cēsu novada nodaļas vadītājs.

Edvards Smiltēns

Rīgas nodaļas vadītājs.

Andis Caunītis

Gulbenes novada nodaļas vadītājs.

Varis Krūmiņš

Jelgavas reģionālās nodaļas vadītājs.

Aivars Fomins

Alūksnes novada nodaļas vadītājs

Agnese Černoborova

Salaspils novada nodaļas vadītāja

Ringolds Arnītis

Valmieras novada nodaļas vadītājs

Aivars Bačkurs

Dagdas un Krāslavas nodaļas vadītājs

Arno Marnics

Talsu reģionālās nodaļas vadītājs.