Nodaļu vadītāji

Ringolds Arnītis

“Uzlādē Valmieras novadu!”

Pārliecināts darītājs.

Ringolds Arnītis ir valmierietis ceturtajā paaudzē. Beidzis Valmieras Viestura vidusskolu, pēc tam mācījies Rīgas 55.vidusskolā hokeja klasē. Maģistra grāds agronomijā iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

No 2000.-2010.gadam vadījis Valsts augu aizsardzības dienestu. Ir starptautiskā un diplomātiskā pieredze, ticis ievēlēts kā ģenerāldirektors un vadījis Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizāciju Parīzē no 2011.-2013.gadam.

Atgriezies Latvijā ar pārliecību, ka ikvienam latvietim, kurš spējīgs kaut ko labu paveikt valsts labā ir jāatgriežas mājās un jāstrādā šeit. Ministru prezidente Laimdota Straujuma uzaicinājusi vadīt biroju, kuru vadījis no 2014.-2016.gadam. Bijis Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs no 2016.-2018.gadam. Šobrīd aktīvi pārstāv lauksaimnieku, mežsaimnieku, zivsaimnieku un pārtikas ražotāju intereses Saeimā, pašvaldībās un citos forumos. Kopš 2022.gada ievēlēts par Latvijas Agronomu biedrības prezidentu.

Aktīva dzīvesveida piekritējs, spēlē hokeju Valmierā un vasarā nododas dabas baudīšanai, makšķerējot strauta foreles.

Paveiktais Latvijai.

Kopā ar lauksaimnieku organizācijām panākts samazinātais 5% PVN Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām.

Strādājot Ministru prezidentes L. Straujumas birojā, panākta Latvijas aizsardzības spēju stiprināšana un finansējuma piešķiršana armijai, zemessardzei un jaunsardzei, kā arī drošības struktūrām.

Izveidota efektīva, pasaules līmeņa augu aizsardzības sistēma, kas ļauj ātri atklāt bīstamus augu kaitēkļus un slimības un īstenot apkarošanas pasākumus, piemēram, augļu koku bakteriālās iedegas.

Strādājot par EPPO ģenerāldirektoru Parīzē, izstrādāti un pieņemti starptautiskie standarti, kas veicina tirdzniecību un nodrošina fitosanitāro drošību Eiropā un pasaulē. Latvijas zinātnieki un eksperti tiek atbalstīti un iesaistīti starptautiskos projektos.

Mērķi un motivācija.

Atgriezies Valmierā, lai nodotu valsts pārvaldē un starptautiskā līmenī iegūtās zināšanas Valmieras novada cilvēkiem.

  • Panākt, ka katrs Valmiera novada iedzīvotājs var dzīvot savā dzīvesvietā, braukt par labiem ceļiem, ērti sasniegt skolu un ārstus.
  • Dot vairāk cilvēkiem – senioriem un ģimenēm, viņu veselībai un labklājībai.
  • Bērniem un jauniešiem pieejami sporta laukumi un atbalstīts veselīgs dzīvesveids.
  • Novada pārvaldē un saimnieciskā dzīvē būtiskas pilnvaras nodotas vietējām kopienām.
  • Atbalstīt jebkuru vietējo ražotāju, kas īsteno ilgtspējīgu resursu izmantošanu.
  • Aizstāvēt mūsu nacionālās intereses, ieviešot Eiropas regulas un zaļo kursu.

Citi nodaļu vadītāji

Normunds Līcis

Saulkrastu novada nodaļas vadītājs.

Guntis Kalniņš

Bauskas novada nodaļas vadītājs.

Juris Krūze

Ādažu novada nodaļas vadītājs.

Andis Damlics

Ķekavas novada nodaļas vadītājs.

Rūdolfs Kudļa

Ogres novada nodaļas vadītājs.

Terēza Luksa

Ropažu novada nodaļas vadītāja.

Rūdolfs Pelēkais

Limbažu novada nodaļas vadītājs.

Roberts Gaižutis

Dienvidkurzemes nodaļas vadītājs.

Agnese Meija

Mārupes novada nodaļas vadītāja.

Egils Kurpnieks

Cēsu novada nodaļas vadītājs.

Edvards Smiltēns

Rīgas nodaļas vadītājs.

Andis Caunītis

Gulbenes novada nodaļas vadītājs.

Aivars Fomins

Alūksnes novada nodaļas vadītājs

Varis Krūmiņš

Jelgavas reģionālās nodaļas vadītājs.

Agnese Černoborova

Salaspils novada nodaļas vadītāja

Aivars Bačkurs

Dagdas un Krāslavas nodaļas vadītājs

Juris Viļums

Rēzeknes reģionālās nodaļas vadītājs.

Arno Marnics

Talsu reģionālās nodaļas vadītājs.